Aktuality

Hlavní obrázek - Radiofarmaka jsou v České republice na vzestupu

Vývoj počtu PET vyšetření v České republice má vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 18 184 vyšetření, v roce 2016 to už bylo 29 897 vyšetření. I tak ale zůstává Česká republika v oblasti využití radiofarmak pod průměrem vyspělých zemí EU. Více...