Aktuality

Hlavní obrázek - V EU po 20 letech schválen nový lék pro hemofiliky A s inhibitory

Evropská komise (EK) schválila emicizumab (Hemlibra, Roche) pro rutinní profylaxi krvácivých epizod u osob s hemofilií A s vytvořenými inhibitory substitučního faktoru VIII. Přípravek může být používán ve všech věkových skupinách. Při subkutánním podání jednou týdně zmírňuje zátěž danou onemocněním. Více...