1. V současné době neexistuje žádné oficiální a specifické doporučení ke změně léčebného režimu pacientů s IBD.
  2. Je žádoucí pokračovat v zavedené léčbě bez ohledu na typ léku, její přerušení zvyšuje riziko aktivizace střevního zánětu a hospitalizace a následně i infekčních komplikací.
  3. Pacienti léčení imunosupresivy (Imuran, Imasup, Metoject, Injexate) nebo biologickou léčbou mají vyšší riziko infekčních onemocnění obecně, a měli by proto ve zvýšené míře dbát hygienických pravidel, tj. časté mytí rukou, použití alkoholových dezinfekčních prostředků, používání ochranných respirátorů, ev. roušek, apod.
  4. Je nutné omezit kontakt s ostatními osobami, včetně rodinných příslušníků mimo bydliště pacienta. Je žádoucí využívat v rámci zaměstnání práce z domova. Je-li to možné, nepoužívejte prostředky hromadné dopravy.
  5. Při projevech respiračního onemocnění (kašel, rýma, horečka, dušnost) kontaktujte praktického lékaře a další postup s ním konzultujte. V případě potřeby informujte i svého ošetřujícího gastroenterologa.
  6. Pacienti s projevy respiračního onemocnění, pacienti s nařízenou individuální karanténou, pacienti s anamnézou kontaktu s nakaženou osobou či osobou v individuální karanténě a pacienti s prokázanou infekcí COVID-19 musí odložit plánovanou aplikaci biologické terapie, ev. plánovanou návštěvu gastroenterologa, a kontaktovat lékaře či sestru IBD centra k domluvě o dalším postupu.
  1. Při zhoršení střevních obtíží kontaktujte telefonicky nebo mailem svého gastroenterologa v IBD centru.
  2. V případě potvrzení infekce COVID-19 musí pacient přerušit imunosupresivní a biologickou léčbu a další postup konzultovat se svým gastroenterologem v IBD centru.
  3. K předepisování léků využívejte možnosti e-Receptu v ambulanci vašeho gastroenterologa nebo praktického lékaře.
  4. Aktuální informace najdete rovněž na webu Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Státního zdravotního ústavu.