Podle materiálu má nemocnice pro pacienty s COVID-19 nyní 228 běžných lůžek, z toho 60 je v Lázních Toušeň. Na jednotkách intenzivní péče je 35 míst, lůžek s plicními ventilátory je 28 a po dvou má zařízení lůžek s mimotělními oběhy ECMO a s dialýzou.

Ředitel nemocnice Jan Kvaček v úvodním slovu sdělil, že nový počet lůžek znamená významné navýšení oproti původnímu plánu. Nemocnice ho vydala 21. března a počítal se zhruba 200 lůžky. "I když se dnes může zdát, že vyčleňujeme lůžkovou kapacitu příliš rychle, během několika týdnů se nám pozitivně vrátí, že jsme byli připraveni včas. Tyto věci nelze dělat na poslední chvíli," uvedl ředitel.

Nemocnice nyní podle materiálu disponuje 40 invazivními a čtyřmi neinvazivními ventilátory, u kterých pacient dýchá přes masku a nemusí být intubován. Nakupují se nové, zatím od dodavatelů dorazilo šest z plánovaných 15 invazivních ventilátorů. Čtyři z nich nahradily starší, které jsou ale stále použitelné a nemocnice je má v záloze. Plánuje také nákup dalších čtyř neinvazivních ventilátorů a pěti dialyzačních přístrojů, jejichž počet se tím zvýší na deset.

Nemocnice také podle materiálu ve spolupráci s ČVUT sestavila robota zvaného "Pipeťák", který pomáhá v laboratořích připravovat vzorky pro testování na přítomnost koronaviru. "Od zahájení testů byly vyhodnoceny již tisíce vzorků, v exponovaných dnech téměř 250 denně," píše se v materiálu. Personálu nemocnice vypomáhají studenti lékařských fakult Univerzity Karlovy, kterých se od 16. března zapojilo více než 100.

Bulovka řeší epidemii nového koronaviru od jejího vypuknutí a rozšíření v České republice, na její infekční klinice byli v karanténě první lidé s podezřením na nákazu i první hospitalizovaní s novým koronavirem.