Dolutegravir i rilpivirin již byly dříve schváleny pro léčbu dospělých pacientů s infekcí HIV-1, u nichž došlo k potlačení viru, jež trvá alespoň šest měsíců, a dále kteří nemají za sebou selhání léčby ani žádné známé substituce spojené s rezistencí na jednotlivé složky přípravku Juluca.

Bezpečnost a účinnost zmíněné fixní kombinace byly hodnoceny ve dvou klinických studiích na souboru 1024 účastníků, u nichž byl virus potlačen současnými antiHIV léky. Probandi byli randomizováni a následně buď pokračovali v dosavadní antiHIV léčbě, nebo byli převedeni na jmenovanou fixní kombinaci. Výsledky ukázaly, že fixní kombinace dokázala efektivně udržet potlačení viru a že její účinek byl srovnatelný s účinkem současných antiHIV léků podávaných ve druhém rameni.

Z nežádoucích účinků (NÚ) se u pacientů užívajících fixní kombinaci nejobvykleji objevovaly průjem a bolest hlavy. Mezi závažné NÚ patřily vyrážka a alergické reakce, jaterní komplikace a deprese nebo změny nálad. Uvedená fixní kombinace by neměla být podávána souběžně s jinými antiHIV léky a je třeba myslet i na možné lékové interakce s další, obecně užívanou medikací.