Zjištění již publikoval odborný časopis Future Oncology a v tiskové zprávě je oznámila společnost Boehringer Ingelheim.

Do retrospektivní klinické studie GioTag jsou zařazováni pacienti s NSCLC s mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR M+) se získanou mutací T790M, nejčastějším mechanismem rezistence na léčbu první a druhou generací inhibitorů tyrozinkinázy (TKI) EGFR.

Osimertinib je sice účinný v 1. linii léčby, avšak k dispozici nejsou schválené možnosti následné léčby TKI, proto je řada pacientů po progresi na osimertinibu léčena chemoterapií. Podle klinické studie GioTag poskytuje režim léčby afatinibem následovaným osimertinibem pacientům s NSCLC s mutací EGFR medián doby bez chemoterapie v délce 27,6 měsíce (medián doby na sekvenční léčbě afatinibem a osimertinibem dosáhl 27,6 měsíce).

Klinický přínos byl zjištěn u všech podskupin pacientů z reálné klinické praxe, zvláště nadějné výsledky pak byly zjištěny u pacientů s delecí v exonu 19 (medián doby na léčbě 30,3 měsíce) a asijských pacientů (medián doby na léčbě 46,7 měsíce). Dvouletá a 2,5letá míra přežití činily 78,9 %, resp. 68,8 %.