Před třemi lety o Velikonocích se 56letý Josef potýkal s nějakým typem virózy, necítil se dobře. Přesto se vydal se svou partnerkou na procházku, kde se mu udělalo špatně.

Po návratu domů ztratil vědomí, po převozu do nemocnice mu lékaři diagnostikovali invazivní pneumokokové onemocnění (IPO).

Podle odborníků je tento průběh, kdy pneumokoková bakterie tzv. nasedne na sezónní virové onemocnění, poměrně typický. „Pneumokok je bakterie, která je mnohdy běžným osídlením dýchacích cest, přenos probíhá buď pomocí kapénkové infekce, anebo může být vyvolána tehdy, když vlastní organizmus, ve kterém pneumokok sídlí, je nějakým způsobem oslaben, ať už vyčerpáním, nemocí,“ konstatuje předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP MUDr. Alena Šebková.

V loňském roce podle předběžných údajů Státního zdravotního ústavu onemocnělo chorobou IPO 481 Čechů, z toho 77 osob zemřelo. Incidence onemocnění, pokud jde o sezónnost, v zásadě kopírovala výskyt chřipkové epidemie. Tj. nejvíce případů bylo zaznamenáno v období od února do dubna. Nejpočetnější skupinou s vážným průběhem IPO byli senioři starší 65 let, kterých bylo 256. Druhou velmi ohroženou částí populace jsou také děti do 5 let věku. Mezi závažné komplikace IPO patří zejména zápal plic, otrava krve nebo zánět mozkových blan.

Právě pneumokokovou meningitidu prokázala i laboratorní vyšetření u 56letého Josefa. Osm dní tehdy trvalo než nabyl vědomí. Navzdory léčbě a dlouhodobé rehabilitaci se dodnes potýká s řadou následků onemocnění. Zůstaly problémy s pamětí, se psaním, čtením a s pohybem. Například chůze, zvlášť po nerovném povrchu, je pro Josefa stále velmi komplikovaná.

Jedinou efektivní prevencí proti IPO je očkování. Ohrožené skupiny jej mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. U dětí je podmínkou úhrady aplikace všech dávek očkovací látky do 7. měsíce a přeočkování do 15. měsíce věku. Senioři mají od 1. ledna loňského roku tuto vakcinaci plně hrazenou.