Ministerstvo zdravotnictví (MZ) plánuje vybudovat páteřní síť krajských adiktologických ambulancí napříč republikou, a tím zajistit stabilní dostupnost specializovaných služeb pro klienty a pacienty se závislostním chováním. Informaci podalo 27. listopadu tiskové oddělení MZ.

Ministr Adam Vojtěch téhož dne v rámci zahájení konference Alkohol a tabák v ČR vyjádřil podporu všem existujícím ambulantním službám a zdůraznil především potřebu provázanosti s páteřními provozy, kterou si nová koncepce klade za cíl. Nově mají vzniknout krajská komplexní ambulantní adiktologická pracoviště. Plán jejich vytvoření je v souladu s konceptem ambulancí s rozšířenou péčí v rámci probíhající reformy psychiatrické péče a zároveň se strategickým rámcem Zdraví 2020 – Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

V rámci adiktologických ambulancí bude k dispozici multidisciplinární tým odborníků, v němž by neměli chybět psychiatr, adiktolog, všeobecná sestra, klinický psycholog, zdravotně-sociální pracovník a další. Pro pacienta se bude jednat o vstupní bránu do specializovaných adiktologických služeb, pro lékaře či jiné odborníky pak o kontaktní místo, kam mohou odeslat pacienta nebo klienta.

Návrh počítá s tvorbou alespoň dvaceti komplexních ambulancí, které budou podle potřeby přizpůsobeny reálným požadavkům jednotlivých krajů. „Z dnes existujících klíčových adiktologických provozů v krajích se stane jasně definovaná zdravotnická páteřní síť, která bude nabízet celé spektrum zdravotně-sociálních služeb s maximálně efektivním využitím aktivních lékařských úvazků. Nejde o vymýšlení něčeho jiného, ale o stabilizaci stávajícího systému. Je důležité, aby byla situace v jednotlivých krajích adekvátně vyhodnocena, pouze tak bude možné správně nastavit financování v rámci veřejného zdravotního pojištění,“ upřesnila záměr národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Během příštího roku budou zahájeny pilotní provozy dvou ambulancí s rozšířenou péčí specializované na adiktologii, které nastartují provoz až dvaceti ambulancí. Koncepce počítá, že do projektu se zapojí současní významní poskytovatelé péče – právě v tom by měl spočívat kýžený efekt.

„Celý záměr reflektuje nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, tzn. nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě komplexních ambulancí je tedy doplněním a rozšířením současné sítě a směřováním k její lepší organizaci, návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům, a především pak samotným pacientům,“ stojí v tiskové zprávě MZ ČR.