AbbVie, globální biofarmaceutická společnost zabývající se výzkumem, 19. prosince oznámila, že Evropská komise (EK) schválila přípravek upadacitinib (RINVOQ) pro léčbu dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou, kteří nedostatečně odpovídali na jeden nebo více chorobu modifikujících antirevmatických léků (DMARD) nebo tyto léky netolerovali.

Upadacitinib je selektivní a reverzibilní inhibitor Janusovy kinázy (JAK), který se podává jednou denně. Může být používán v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem (MTX). Jeho schválení vychází z výsledků studií fáze III stěžejního globálního programu SELECT, který hodnotil data téměř 4400 pacientů s revmatoidní artritidou. V pěti klíčových studiích (SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND, SELECT-MONOTHERAPY, SELECT-COMPARE a SELECT-EARLY) splnil upadacitinib všechny primární a řazené sekundární cílové ukazatele napříč různými populacemi dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

Studie zahrnují hodnocení účinnosti, bezpečnosti a tolerance u různých pacientů včetně těch, u kterých selhala biologická chorobu modifikující antirevmatická léčba nebo na ni nereagovali, nebo u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni pomocí MTX nebo na něj měli nedostatečnou odpověď. Více informací o těchto studiích je k dispozici na stránkách www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951).

„Téměř tři miliony lidí v Evropě žijí s revmatoidní artritidou. Většina z nich nedosáhne remise a trpí bolestí, únavou, ranní ztuhlostí kloubů a vzplanutím nemoci,“ řekl prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu, Praha. Na adresu nového léku uvedl: „Jak lze vidět z výsledků jednoho z největších programů klinických studií fáze 3 u revmatoidní artritidy, má upadacitinib potenciál významně zlepšit příznaky onemocnění a pomoci většímu počtu pacientů dosáhnout remise nebo nízké aktivity onemocnění.“

Již dříve v loňském roce získal přípravek upadacitinib schválení od amerického Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), a to rovněž pro léčbu dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou, kteří měli nedostatečnou odpověď nebo netolerovali MTX.

Shrnutí výsledků studií fáze 3 programu SELECT u revmatoidní artritidy

Napříč studiemi fáze 3 programu SELECT splnil upadacitinib všechny primární a řazené sekundární cílové ukazatele. Důležité závěry z programu jsou následující:

  • Ve studii SELECT-COMPARE dosáhli pacienti na léčbě kombinující upadacitinib plus MTX významně vyšší míry remise (podle DAS28-CRP < 2,6) oproti MTX podávanému s placebem (29 % vs. 6 % v týdnu 12; p < 0,001), ale i oproti kombinaci adalimumab plus MTX (29 % vs. 18 % v týdnu 12; nominální p ≤ 0,001).
  • Více pacientů léčených upadacitinibem v monoterapii dosáhlo remise v porovnání s pacienty léčenými methotrexátem (ve studii SELECT-MONOTHERAPY 28 % vs. 8 % v týdnu 14; p < 0,001; ve studii SELECT-EARLY 48 % vs. 18 % v týdnu 24; p ≤ 0,001).
  • Upadacitinib také prokázal významnou inhibici strukturálního poškození hodnoceného podle změny modifikovaného celkového skóre Sharp od výchozího stavu, a to:

- podávaný v monoterapii oproti methotrexátu (0,1 vs. 0,7 v týdnu 24; p ≤ 0,01) a

- podávaný v kombinaci s methotrexátem oproti methotrexátu podávanému s placebem (0,2 vs. 0,9 v týdnu 26; p ≤ 0,001).

  • Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly infekce horních cest dýchacích (13,5 %), nauzea (3,5 %), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi (2,5 %) a kašel (2,2 %). Nejčastější závažné nežádoucí účinky byly vážné infekce.