V prosinci 2019 Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, na společné tiskové konferenci oznámily, že spouštějí nový program onkologické léčby. Jejich spojením vznikne specializovaný tým, který pacientovi připraví individualizovanou léčbu.

Díky němu budou mítpacienti s primárními nádory jater větší šanci na vyléčení. Budou moci být zařazeni do transplantačního programu IKEM nebo jim bude indikována adresná léčba na základě genové charakteristiky nádorové choroby a jejich genové výbavy v Komplexním onkologickém centru (KOC) VFN.

Incidence hepatocelulárního karcinomu (z angl. HCC) je 11,5 mužea šestžen na 100 000 obyvatel ročně. Podle údajů ÚZIS jím v roce 2016 trpělo 918 nemocných. Nejčastější rizikový faktor jeho vzniku představuje cirhóza jater, jejíž příčinou je až u 90 %pacientů nadměrné užívání alkoholu.

IKEM v současné době pečuje o 5000 pacientů po transplantacích a kolem 500 ročně jich přibude. Transplantaci pro primární zhoubný nádor podstoupilo v roce 2018 v IKEM 35 pacientů, za posledních 10 let jich bylo 240 a za posledních 15 let 285. Celkem bylo v IKEM v roce 2018 provedeno 185 transplantací jater.

 

Léčba by nyní měla být dostupnější pro větší počet pacientů

Novou možnost personalizované léčby pacientům společně nabízejí KOC VFN a Transplantcentrum IKEM. Cílem je vytvořit síť regionálních center tak, aby se k adresné léčbě dostalo co nejvíce pacientů. PacientůmIKEM s HCC bude mimo transplantací, resekcí a lokoregionální léčby (TCE, RFA, MWA) k dispozici také ambulantní onkologie.

„Spolupráce mezi IKEM a VFN vytváří ojedinělou možnost pro pacienty z celé České republiky. Naše spolupráce bude probíhat na dvou úrovních. Pacienti s primárními nádory jater budou mít větší šanci vypořádat se se svou nemocí pomocí transplantace jater a pacienti IKEM, kteří už nějakou transplantaci prodělali a objevil se u nich nyní nádor, budou mít možnost projít léčbou ušitou jim přímo na míru ve VFN Praha,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

 

Spolupráce IKEM a VFN se bude do budoucna rozšiřovat

Ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, poukázal na to, že s klinickou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze poskytuje Všeobecná fakultní nemocnice největší objem specializované a unikátní péče v ČR. Onkologické centrum VFN se mimo jiné zabývá molekulárně-genetickou diagnostikou, inovativními zobrazovacími technikami, precizní radioterapií, cílenou biologickou léčbou a rozsáhlým výzkumným programem včetně zahraniční spolupráce. Podle ředitele Feltla by podpora tvorby regionálních pracovišť a obousměrný tok pacientů mělyzvýšit dostupnost kvalitní onkologické péče. „Základem spolupráce je multidisciplinární tým a individuální posouzení každého případu,“ informoval ředitel VFN. Spolupráce ze strany VFN se bude týkat především nádorů jater, jaterních metastáz a onkologické prevence u transplantovaných pacientů. Do budoucna by se měl rozvíjet i společný výzkum, výuka a grantová činnost.

 

Šárka Spáčilová