Ve čtvrtek 9. ledna se v MOÚ Brno,konala oslava spojená s tiskovou konferencí za účasti ministra zdravotnictví ČR. Dne 13. ledna roku 1935 byl totiž ústav slavnostně otevřen. Úvodního slova o jeho založení a historii se ujal prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který stál v čele této instituce v letech 2000–2001 a 2014–2019.Po něm hovořil nový ředitel MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Kolegům přišel popřát k výročí také ředitelFN u svaté Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák spolu s rovněž novým ředitelem FN Brno prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D. Tyto dvě fakultní nemocnice totiž tvoří ve spolupráci s ústavem Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně. Svoji řeč pronesl také ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Dům útěchy“ podpořil i prezident Masaryk

Na počátku zrodu ústavu stála snaha chirurga primáře Jaroslava Bakeše ajeho matky, sociální pracovnice Lucie Bakešové, vybudovat společně speciální ústav, ve kterém by byli ošetřeni a léčeni nemocní rakovinou a kde by se velká pozornost věnovala výzkumné práci. Za sídlo prvního protirakovinného centra v republice zvolili Brno a pozemek na Žlutém kopci vyhovoval nejvíce, jelikož sousedil s chirurgickým pavilonem zemské nemocnice, kde působil sám zakladatel. V roce 1928 založili Bakešovi pro možnost realizace svého cíle spolek „Dům útěchy“. Ten se setkal s velkou podporou T. G. Masaryka a následně se připojily i banky a jiné instituce, takže koncem roku 1932 měl spolek dostatek financí k zahájení stavby.

Když byl ústav s názvem Masarykova léčebna „Dům útěchy“ v roce 1935 otevřen, působilo zde sedm lékařů a 25 zdravotních sester. Klinická část zahrnovala rozsáhlou ambulanci, diagnostické a terapeutické oddělení se zvláštním radiologickým sektorem, operační trakt se speciálním radiologickým oddělením, radiové lázně a lůžkovou část se stovkou lůžek. Součást ústavu tvořil i laboratorní úsek s diagnostickou a histologickou laboratoří a s pokrokovým badatelským oddělením. Chloubou byla také odborná knihovna s nejnovějšími díly i časopisy o kancerologii z celého světa. Záhy po druhé světové válce byla navázána užší spolupráce s lékařskou fakultou MU v Brně. Poté přišly dlouhé roky změn koncepcí i názvů ústavu, během kterých se vystřídalo 13 ředitelů.

Ročně ambulancemi MOÚ projde skoro čtvrt milionu lidí

Název Masarykův onkologický ústav Brno nese instituce od roku 1991 a v současnosti se řadí mezi špičková zdravotnická zařízení. Stal se specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, kde jsou soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče. Velký důraz je kladen na prevenci a osvětovou činnost, ale také na epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby a rehabilitaci. Ročně projde ambulancemi 240 000 lidí, je tu hospitalizováno více než 10 000 pacientů a v roce 2019 tu měli 70 000 ambulantních pacientů. MOÚ je rovněž jediným zástupcem České republiky v Organizaci evropských onkologických ústavů(Organisation of European Cancer Insitutes, OECI) a v květnu 2017 získal významný certifikát kvality této organizace na dobu pětilet. Potvrzuje se, že ústav naplňuje standardy kvality onkologické péče i výzkumu stanovené OECI.

Během tiskové konference se řešily také aktuální priority ústavu. Mezi ně patří dokončení Bakešova pavilonu ještě v tomto roce a pak dostavba pavilonu A. V rámci rozšiřování a zvelebování prostor je v plánu také vybudování nového vstupního traktu a převod transfuzní stanice do vlastnictví ústavu s následným využitím prostor a možností zřízení dalšího velmi potřebného parkoviště. Ministr zdravotnictví Vojtěch potvrdil, že tyto velké investice, hrazené dílem ze státního rozpočtu, jsou prioritou a jednání o všech stavbách se vyvíjejí velice dobře.

Lucie Barošová