Má se za prokázané, že u žen dochází k rozvoji srdečního onemocnění později než u mužů. Ovšem podle studie publikované v JAMA Cardiology se zdá, že krevní tlak (TK) u žen začíná stoupat dříve než u mužů.

„Budeme-li předpokládat, že ženy a muži vykazují variace stejné základní vaskulární fyziologie, pak by konvenční analýzy subklinických opatření naznačovaly, že ve středním věku ženy doženou muže v rozsahu potenciálně důležitých cévních onemocnění. Avšak za předpokladu, že se vaskulární fyziologie mezi muži a ženami může zásadně lišit, by mohla analýza existujících pohlavně specifických dat nabídnout nové poznatky a rozšířit naše znalosti o rozdílech mezi pohlavími u kardiovaskulárních chorob,“ uvádějí abstrakt ke své publikaci v JAMA Cardiology Dr. Susan Chengová, MPH, z Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles, USA, a kol.

 

Longitudinální sledování trvalo přes 40 let

Vědci upřesňují, že provedli pohlavně specifické analýzy longitudinálních měření TK (144 599 pozorování) shromážděných za období 43 let (19712014) ve čtyřech amerických kohortových studiích (Framingham Heart Study; Atherosclerosis Risk in Communities; Coronary Artery Risk Development in Young Adults; Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). Celkovou studijní populaci sledovanou po zmíněné čtyři dekády tvořilo 32 833 účastníků (54 % ženského pohlaví). Data byla analyzována od května do srpna 2019.

V longitudinálních údajích, porovnávajících jednotlivé osoby s jejich „mladšími já“, byly hodnoty TK u žen ve věku 20 let nižší než u mužů, ale pak rostly rychleji. „Ženy ve srovnání s muži vykazovaly strmější zvyšování TK, které začalo již v třetí dekádě a pokračovalo v průběhu života,“ popisují Chengová a kol. Kolem věku 60 let ženy dohnaly muže v hodnotách systolického tlaku (sTK). Rozdíly dané pohlavím přetrvávaly i po zohlednění většího počtu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (p < 0,001 pro všechna srovnání). Totéž platilo při stratifikaci podle užívání antihypertenzní medikace.

„Oproti názoru, že důležité cévní chorobné procesy se u žen oproti mužům opožďují o 1020 let, z pohlavně specifických analýz vyplývá, že hodnoty TK se skutečně zvyšují rychleji u žen než u mužů a že začátek tohoto procesu přichází časně. Tento časný nástup pohlavního dimorfismu může připravit půdu pro pozdější kardiovaskulární nemoci, které mají tendenci prezentovat se jinak, nikoli později, u žen v porovnání s muži,“ vyvozují autoři v závěru abstraktu.

 

Zřejmě to není jen o hormonech...

Práce zaujala také odborný server MedPage Today. Autorka článku věnovaného této studii a publikovaného na webu MedPage Today Crystal Phendová upozorňuje na editorial Dr. Nanette Wengerové, která se domnívá, že zjištěné odlišnosti zřejmě „nejsou jen o hormonech“. Phendová doplňuje, že rozdíly mezi pohlavími by podle vědců mohly pramenit také z chromozomálních faktorů, exprese genů, odlišných rozměrů těla a orgánů i fyziologických účinků komplexních socioekonomických a strukturálních faktorů životního prostředí.

Kombinace morfologických a fyziologických rozdílů „by se mohla stát zřejmější i perzistentnější v průběhu stárnutí a s věkem související akumulací běžných rizikových expozic“, cituje názor vědců Phendová. „Tato představa je v souladu s naším zjištěním, že střední arteriální tlak stoupá během života větší měrou u žen než u mužů. Na druhé straně vyšší míra jeho růstu u žen může přispět k častějšímu výskytu koronární mikrovaskulární dysfunkce u žen než u mužů,“ pokračuje redaktorka v citaci. Vyšší míra zvýšení pulzního tlaku podle sdělení výzkumníků může u žen přispívat k zvýšenému riziku srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí (z angl. HFpEF).

„Toto poddiagnostikování a podléčení ženské populace vyžaduje, aby výzkum identifikoval lepší diagnostické strategie a uplatňování terapií založených na guidelines,“ cituje výzkumníky C. Phendová.

 

 

Zdroje: Ji H. et al.: Sex Differences in Blood Pressure Trajectories Over the Life Course. JAMA Cardiol 2020; DOI: 10.1001/jamacardio.2019.5306.

Wenger N. K.: Adverse Cardiovascular Outcomes for Women –Biology, Bias, or Both? JAMA Cardiol 2020; DOI: 10.1001/jamacardio.2019.5576.

Phend C.: Women's BP doesn't lag men's, it differs. Publ. on-line, MedPage Today January 16, 2020; www.medpagetoday.com.