Navíc dosud nebyl hodnocen konkrétní vztah mezi syndromem vyhoření a FS. Určité objasnění přináší rozsáhlá studie zveřejněná 14. ledna 2020 v European Journal of Preventive Cardiology.

Vědci do zmíněné studiezařadili více než 11 000 jedinců a zkoumali u nich přítomnost syndromu vyhoření, hněvu, užívání antidepresiv a nedostatečnéspolečensképodpory. Tyto osoby poté sledovali po dobu téměř 25 let, aby zjistili rozvoj FS.

Účastníci s nejvyšší mírou stavuživotního vyčerpání měli o 20 % vyšší riziko vzniku FS oproti lidem, u nichž bylatato míra nižšínebo ji nejevili.

Podle autora studie Dr. Parveena K. Garga z University of Southern California v Los Angeles, USA, jsou ve hře pravděpodobně dva mechanismy. „Syndrom vyhoření je spojen se zvýšeným výskytem zánětu a zvýšenou aktivací fyziologické stresové reakce organismu,“ řekl. „Jsou-li tyto dva aspekty chronicky přítomny, může to mít vážné a škodlivé účinky na srdeční tkáně, což by pak nakonec mohlo vést k rozvoji této arytmie.“

Naopak žádnou spojitost výzkumníci nenalezli mezi rozvojem FS a hněvem, užíváním antidepresiv nebo špatnou sociální podporou. K tomu Dr. Garg doplnil, že tento výsledek je v souladu s předchozím výzkumem. Zároveň ale upozornil, že ve dvou předchozích studiích lze najít významnou souvislost mezi FS a užíváním antidepresiv. „Je zřejmé, že je třeba udělat ještě hodně práce,“ poznamenal.

A uzavřel: „Je již známo, že vyčerpání u jedince zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, včetně srdečního infarktu a cévní mozkové příhody. My nyní hlásíme, že může také zvýšit riziko vzniku fibrilace síní, potenciálně závažné srdeční arytmie.“