„Aby nedošlo k trvalému poškození, museli jsme udržet hladinu znečištění ve studii vbezpečných mezích, což znamená, že i ‚bezpečné‘ úrovně mohou být zničující pro zdraví, pokud se často opakují – jak je tomu u městských obyvatel,“ uvedl autor studie prof. Dimitris Tousoulis z National and Kapodistrian University of Athens, Řecko. Výzkum publikoval European Journal for Preventive Cardiology, časopis Evropské kardiologické společnosti (ESC).

Tisková zpráva k této studii vydaná ESC uvádí, že populační studie sice již zdokumentovaly nepříznivou spojitost mezi znečišťujícími látkami (z toho 50 % pocházelo z dieselových výfukových plynů) a kardiovaskulárním (KV) zdravím, nicméně konkrétní účinky dieselových emisí na tělo, které vedou k onemocnění, nejsou zcela objasněny. Recentní randomizovaná studie ukazuje, že dýchání městské úrovně dieselových výfukových plynů po relativně krátkou dobu má dlouhodobé a vícečetné účinky na KV systém.

Celkem 40 zdravých dobrovolníků bylo rozděleno do dvou skupin a po dobu dvou hodin ve speciálně navržené hermeticky uzavřené laboratořidýchali buď vzduch s dieselovými výfukovými plyny, nebo vzduch filtrovaný. Po čtyřech týdnech se skupiny vyměnily. Koncentrace oxidu uhelnatého a dalších znečišťujících látek se podobaly těm, které jsou běžné v přeplněných centrech měst. Posuzovány byly mj. funkce cév, srdeční frekvence, srážlivost krve a přítomnost zánětu. Účastníci se ve sledovaném období museli vyhnout alkoholu, kofeinu, kouření a změnám v jídelníčku.

„Hodnotili jsme klíčové kroky v procesu od blokace cév až po srdeční nebo cévní mozkovou příhodu,“ vysvětlil prof. Tousoulis s dovětkem, že „krátkodobá expozice dieselovým výfukovým plynům tato stadia simultánně ovlivňuje, a to s dlouhodobými účinky“.

Na závěrshrnul: „Naše studie poskytuje vhled do mechanismů, kterými dieselové výfukové plyny zvyšují riziko kardiovaskulárních potíží. Škodlivé účinky pozorované v tomto výzkumu se pravděpodobně násobí s opakovaným vystavením vysokým úrovním dieselových výfukových plynů ve městech, hustém provozu, silničních tunelech, uzavřených garážích a na velkých dálnicích. Je zapotřebí přijmout účinnější opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví, aby došlo ke zlepšení kvality ovzduší ve městech a k zabránění zbytečným infarktům a mozkovým příhodám.“