Vystudoval reálné gymnázium a studia medicíny absolvoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci v roce 1946 pracoval na chirurgické klinice v Olomouci pod vedením prof. Vladislava Rapanta. V roce 1963 se stal profesorem urologie a o rok později založil samostatnou urologickou kliniku Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou jako její přednosta vedl do roku 1985. Poté ještě dva roky působil jako zastupující přednosta Urologické kliniky LF UJEP v Brně, a to aždo svého odchodu do důchodu. V letech 1974‒1992 byl hlavním odborníkem pro oblast urologieMinisterstva zdravotnictví ČSR.

Prof. Kučera uveřejnil 167 odborných článků v českých i zahraničních časopisech, přednesl na 300 odborných přednášek u nás i v cizině, vydal čtyři samostatné monografie, několik studijních skript a je spoluautorem několika učebnic. Jeho stěžejní publikací byla kniha Chirurgie hydronefrózy (1960), což bylo též téma jeho disertační práce pro doktorát věd (DrSc.). Prof. Kučera byl kromě českých společností členem Mezinárodní urologické společnosti, Evropské urologické společnosti, několika dalších zahraničních urologických společností a členem Německé akademie přírodovědců Leopoldiny.

Prof. Kučera pocházel z chudé rodiny, takže na svá studia si musel přivydělávat doučováním studentů. Byl velmi pracovitý a jako lékař nesmírně obětavý. Bývalo samozřejmostí, že se na své operované pacienty chodil ještě večer dívat, nebo alespoň telefonicky kontroloval jejich stav. Byl vynikajícím diagnostikem i operatérem také výborným pedagogem. Vychoval dlouhou řadu odborníků jak v olomouckém regionu, tak i jinde a jako hlavní urolog ČSR se zasloužil o vytvoření rozsáhlé sítě urologických pracovišť po celé republice. Zemřel 22. listopadu 2004 v Olomouci,ve svých 86 letech.