News in farmacology

Hlavní obrázek - První inhibitor pan-KRAS vstoupil do klinického testování
2.1.2020 | red | News in farmacology

Na mezinárodní konferenci AACR-NCI-EORTC o molekulárních cílech a onkologických léčivech v Bostonu, USA, oznámila společnost Boeh- ringer Ingelheim, že její perorální inhibitor pan-KRAS, označovaný BI 1701963, postoupil do fáze I klinického testování. Očekává se, že tato sloučenina může potenciálně blokovat přibližně 15 % všech druhů nádorových onemocnění, a to zacílením všech hlavních onkogenních mutací KRAS. Více...