Pacienti s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (mNSCLC), kteří splňují potřebná kritéria, mohou dostat imunoterapeutický lék už v první linii léčby – poprvé v české historii. Nemusejí tudíž jako doposud před nasazením imunoterapie podstupovat chemoterapii, po jejímž selhání se řada pacientů k následné imunoonkologické léčbě již nedostane. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil pembrolizumab (Keytruda, MSD) do první linie léčby tohoto onemocnění. Hrazen z veřejného zdravotního pojištění bude od března.

Na karcinom plic umírá v České republice ročně 5400 lidí, nejvíce mezi všemi nádory vůbec – přichází se na nějtotiž v drtivé většině případů pozdě. „Přibližně 85 % nemocných, kteří přijdou k lékaři, již nebojuje o plné vyléčení, ale o prodloužení života,“ upřesnila předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, potvrdila, že „u indikovaných pacientů je imunoterapie nejefektivnější, pokud se nasadí co nejdříve po stanovení diagnózy, tedy v první linii“. Možnost podávat pembrolizumab u pacientů s mNSCLC již v první linii označila za „velký průlom na poli pneumoonkologie“.

Pembrolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka patřící mezi tzv. checkpoint inhibitory antiPD-1. Podle výsledků klinických studií prodlužuje medián přežití pacientů s NSCLC o 15,8 měsíce.

V současné době je indikován a hrazen ze zdravotního pojištění také při léčbě maligního melanomu. U dalších nádorů, např. uroteliálního karcinomu či skvamózních nádorů hlavy a krku, je schválen pro použití v ČR, u mnoha dalších onkologických diagnóz se nachází ve fázi klinického výzkumu.