Účinná biologická léčba byla pro pacienty s revmatoidní artritidou (RA) až dosud dostupná pouze tehdy, pokud se jednalo o osoby s nejvyšší aktivitou nemoci. Nově by ji v České republice mohlo užívat o přibližně 8000 pacientů více. Od 1. února je totiž hrazeno podávání etanerceptu (Enbrel, Pfizer) v prvnílinii i pro nemocné, kteří spadají do kategorie „střední závažnost nemoci“.

„O dostupnost biologických léků pro pacienty v časnějších stadiích nemoci jsme bojovali od roku 2015 a jsme nadšeni, že Státní ústav pro kontrolu léčiv jeden z těchto léků v první linii pro pacienty uvolnil. Je to také díky intenzivní práci pojišťoven na dohodě o ceně. Dosud se takto léčilo pouze 5 % revmatiků – zlomek vhodných pacientů ve srovnání se zbytkem Evropy, a to i přes neustále klesající cenu léků,“ uvedla Edita Müllerová, předsedkyně pacientské organizace Revma Liga ČR. V tuzemsku trpí RA přibližně 69 000 osob.

Předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP (ČRS) prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., je přesvědčen, že uvolnění léčby znamená krok dobrým směrem a odpovídá evropským i národním doporučeným postupům. „Zatím se tato změna týká jednoho léku, ale je pravděpodobné, že bude následovat uvolnění dalších léků ze stejné skupiny blokátorů TNF pro léčbu revmatoidní artritidy ve střední závažnosti,“ domnívá se. Současně však upozorňuje, že je potřeba zajistit rovnoměrné pokrytí republiky centry pro biologickou léčbu, „protože někde mohou býtpřetížena,a na druhou stranu v současné době víme o centrech, která nemohou pracovat, jak by chtěla, kvůli absenci smluv se zdravotními pojišťovnami“. V současnosti v ČR funguje 46 center pro biologickou léčbu a další čtyři dětská centra pro biologickou léčbu.

Revma Liga společně s ČRS a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se již dohodly, že péči o pacienty zmapují. Podle dat pojišťovny vyhodnotí nejen rozmístění pacientů, jejich přístup k centrům biologické léčby a k revmatologům, ale i informace o používané medikaci nebo tzv. migraci za lékařem. „Na základě těchto dat pak nastavíme síť tak, aby odpovídala reálným potřebám. Potřebujeme racionálně postavenou síť. Chceme dokázat, že je možné pracovat i v širší platformě rychle, systematicky a najít vzájemnou shodu ve prospěch pacientů. Již jsme na straně pojišťovny podnikli první kroky, pracujeme jak s pacienty, tak s ČRS,“ přiblížil náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Ing. David Šmehlík, MHA.