Jedná se o přezkoumání již existujících screeningových metod a jejich významu pro včasné rozpoznání pacientů, u kterých hrozípři užívání zmíněných léků zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků (NÚ), tj. osob s deficitem dihydropirimidin dehydrogenázy (DPD), enzymu, který je potřeba k degradaci fluorouracilu. Poté EMA doporučí, zda je potřeba provést změny ve způsobu užívání jmenovaných léčivých přípravků, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání.

Je-li pacientům s deficitem DPD podán fluorouracil nebo jemu příbuzné látky, dochází k hromadění fluorouracilu v krvi. Vysoký nárůst hladiny fluorouracilu může vést k závažným a život ohrožujícím nežádoucím účinkům,jako je neutropenie, neurotoxicita, závažný průjem a stomatitida. Pacientům s úplným deficitem DPD by proto neměl být podán léčivý přípravek s obsahem fluorouracilu ani léčivých látek, které se na něj v organismu přeměňují. Lékaři předepisující přípravek s touto léčivou látkou si ale nemusejí být vědomi, že se to týká jejich pacienta.

Informace o přípravku většiny těchto léčiv udává, že by neměly být podány pacientům s úplným deficitem enzymu DPD. Genetické testování deficitu enzymu DPD je doporučováno u většiny léčivých přípravků užívaných v nádorové terapii, ale systematický screening deficitu enzymu DPD před zahájením léčby není povinný. Nedávno byly publikovány nové údaje o genetickém testování a jiných metodách screeningu enzymu DPD, které by mohly mít dopad na současná doporučení.