Během roku se společnost zaměřovala na specifické terapeutické oblasti. „Naším cílem je významně přispět ke zdokonalení léčby rakoviny,“ uvádí ve zprávě předseda správní rady společnosti Hubertus von Baumbach. „Kromě toho pracujeme na výzkumu fibrotických, metabolických, imunologických a dalších onemocnění. Náš výzkumný program je značně zaplněný.“

S tržbami 12,6 miliardy eur přispěla v roce 2018 humánní léčiva k celkovým tržbám 72 procenty. Předvídatelný pokles tržeb z důvodu vypršení patentů na inovativní léčiva byl více než kompenzován a tato divize tedy dosáhla po očištění o vlivy měn růstu 5,1 %.

Stejně jako v předchozích letech k tržbám nejvíce přispěl lék na respirační onemocnění tiotropium (Spiriva), následovaný rodinou léčiv na diabetes 2. typu obsahujících účinnou látku empagliflozin – empagliflozin (Jardiance), fixní kombinace empagliflozin/metformin (Synjardy) a fixní kombinace empagliflozin/linagliptin (Glyxambi) s 1,8 miliardy eur (+ 52,5 % po měnové korekci), dále antikoagulanciem dabigatranem (Pradaxa) s 1,5 miliardy eur  (+ 7,0 % po měnové korekci), lékem na diabetes 2. typu linagliptinem (Trajenta) s 1,4 miliardy eur (+ 9,0 % po měnové korekci) a lékem na idiopatickou plicní fibrózu nintedanibem (Ofev) s 1,1 miliardy eur (+ 28,7 % po měnové korekci).