Přípravek má plnou úhradu. Podle epileptologů se jedná o lék nejnovější generace, který by měl nemocným nabídnoutřadu benefitů oproti dosavadní léčbě – například účinek bez nutnosti titrace dávky, možnost podánív infuzi či injekcí.Do České republiky nicméně přichází se zpožděním, v řadě evropských zemí se k léčbě epilepsie používá již od roku 2016.

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., z Centra pro epilepsie Brno I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně vysvětlil, že v porovnánís ostatními antiepileptiky je brivaracetam účinnější a současně by měl mít méně vedlejších účinků. „Navíc vůbec poprvé, co existuje léčba epilepsie, můžeme pacientovi nasadit antiepileptikum hned od prvního dne v cílové terapeutické dávce. Vyhneme se tak pozvolné, často velmi zdlouhavé titraci, bez níž jsme si až doposud nedovedli zahájení antiepileptické farmakoterapie vůbec představit,“upozornil. „Můžeme léčbu zahájit přímo dávkou 50 mg na den, která je u významné části pacientů již plně účinná. Teprve v případě, že se záchvat opakuje, navyšujeme ad hoc do dávky 100 či 200 miligramů denně.“

V současnosti užívají brivaracetam desítky pacientů a postupně jich má přibývat. V České republice je přibližně 100 000 epileptiků, rezistentní vůči dosavadní farmakoterapii je asi třetina z nich. „U této skupiny obvykle zvažujeme operační zásah, ne všichni však jsou k chirurgické léčbě indikováni. Tito epileptici jsou potenciálními kandidáty na nový lék,“ doplnil prof. Brázdil.