Lék určený pro pacientky s nádorem vaječníků snižuje riziko progrese karcinomu až o sedmdesát procent. Výrazně tak zvyšuje šance na přežití u jednoho z nejzávažnějších typů onkologického onemocnění. Ve většině evropských zemí pojišťovny léčbu pacientům hradí už několik let. České pojišťovny ke kroku přikročily nyní v červnu.

Úhrada léčby bude možná po vydání rozhodnutí v předmětném správním řízení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), které lze očekávat během následujících dnů.

SÚKL schválil tento přípravek pro účely léčby karcinomu vaječníků v roce 2015. Velmi slibné výsledky vykazuje lék ale i v případě léčby nádoru prsu.