Reportáž však byla zcela nesprávně nazvána Ochrnul po očkování a zaznělo v ní, že „děti po očkováních mohou částečně ochrnout a SÚKL to potvrdil“.

V hlášení podezření na NÚ, které SÚKL přijal od matky, ani v lékařských zprávách, které si SÚKL k hlášenému případu vyžádal, však ochrnutí končetiny nebylo zmíněno. Matka uvedla únavu, kašel, zvýšenou teplotu a bolest dolní končetiny, která se objektivně projevovala zejména šetřením končetiny na začátku chůze po delším klidu. Takto byl NÚ popisován i v lékařských zprávách. SÚKL tudíž jeho výskyt nepotvrzuje.