Při unikátní a zejména technicky náročné operaci, která trvala osm hodin a zaměstnala dva chirurgické týmy současně, byla 58letému muži odebrána pravá i levá komora srdeční a na jejich místo bylo implantováno umělé srdce francouzského výrobce CARMAT. Umělé srdce bylo našito na pravou a levou srdeční síň a napojeno na aortu a plicnici. Tím však samotný výkon neskončil. Ihned po implantaci byly pomocí kabelu vedeného přes břišní stěnu zapojeny implantované srdeční části k externím komponentám. Umělé srdce totiž obsahuje 17 integrovaných senzorů, které aktuálně vyhodnocují klíčové parametry pacienta. Proto systém dokáže automaticky regulovat i tepovou frekvenci v závislosti na aktuální zátěži pacienta. Jak uvedl přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., umělé srdce váží asi 800 gramů, je tedy téměř třikrát těžší než průměrné zdravé srdce (ale ne zase o tolik těžší ve srovnání s chronicky selhávajícím srdcem, které může vážit až 700 g). Velikost implantovaného přístroje tudíž vyžadovala pečlivé zhodnocení nemocného pomocí virtuální vizualizace. Na první pohled je umělé srdce od lidského trochu odlišné, ale z hlediska vnitřní konfigurace ho zcela napodobuje a jeho vnitřní povrch je tvořen plně biologickým materiálem.

IKEM v číslech

- 31. ledna 1984 první transplantace srdce

- od té doby provedeno celkem 1116 transplantací srdce

- za letošní rok 39 transplantací srdce

ČR je teprve třetí zemí na světě (po Francii a Kazachstánu), ve které pacient toto umělé srdce dostal. Příjemcem se stal 58letý muž s oboustranným těžkým srdečním selháním na podkladě ICHS. „Vzhledem k jeho vyššímu věku, stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu a vzrůstající plicní hypertenzi nemohl podstoupit transplantaci srdce ani mu nemohla být implantována standardní dlouhodobá srdeční podpora. Po vyhodnocení všech vyšetření jsme rozhodli, že bude naším prvním pacientem, který dostane nové umělé srdce,“ řekl přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., a doplnil, že cílem je stabilizovat nemocného a díky umělému srdci jej úspěšně dovést k transplantaci srdce. Deset dní od operace byl zdravotní stav pacienta dobrý a srdeční náhrada pracovala bezchybně. Asi týden po výkonu byl muž odpojen od dýchacího přístroje, nyní je ve fázi rekonvalescence.

Tým odborníků IKEM se na takto náročnou operaci připravoval několik let intenzivním tréninkem, přímo ve francouzské společnosti CARMAT, která umělé srdce vyvinula. Příprava zahrnovala nejen odbornou část, ale také praktické vyzkoušení implantace umělého srdce na zvířeti. Dodejme, že ve Francii proběhla implantace nového umělého srdce v roce 2014, na špičkovém pracovišti v Kazachstánu pak v roce 2016. Zájem o srdce mají už i další země.