DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím jeho vlastních dendritických buněk k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. V klinických studiích fáze I–III jsou hodnoceny tři léčivé přípravky využívající platformu DCVAC určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stádiích – DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomen prostaty, DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků a DCVAC/LuCa pro pacienty s Ca plic.

Do studie SOV06 bude zařazeno 30 pacientek v sedmi onkogynekologických centrech v České republice. První účastnice byla zařazena ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na pracovišti prof. MUDr. Davida Cibuly, CSc.

Dále je plánováno zařazení dalších 30 pacientek do již probíhající multicentrické randomizované otevřené klinické studie fáze II SOV01, která zkoumá vliv přidání DCVAC/OvCa k první linii standardní chemoterapie (karboplatina + paklitaxel) u žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníků po radikální operaci. V první etapě bylo do studie SOV01 zařazeno 99 pacientek ve spolupracujících léčebných centrech v České republice, Polsku a Německu.