Ošetřování pacientů tzv. na pojišťovnu by se mělo začít zubařům vyplácet, shrnuje výsledky dohodovacího řízení pro rok 2020 ve svém segmentu prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Na zubní péči zdravotní pojišťovny vydávají 13,4 miliard korun, v příštím roce se tato částka navýší o 734 milionu korun. Peníze navíc primárně poputují na ošetření registrovaných pojištěnců.

Od roku 2020 pojišťovny navýší úhrady za komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce, pravidelnou parodontologickou péči, extrakci zubu a výkony v anestézii.

Také ošetření registrovaných dětských pacientů všech věkových kategorií bude honorováno lépe. Konkrétně se zvednou úhrady za extrakci dočasného zubu či ošetření toho stálého fotokompozitní výplní.

Pojišťovny budou hradit i několik nových výkonů, zejména pro dětské pacienty. Konkrétně rajský plyn či jiný typ sedace při ambulantním stomatologickém ošetření, aby se už děti v případě komplikovanějšího výkonu nemusely podrobit celkové anestézii v nemocnicích. To bývá pochopitelně spjaté i s delším čekáním. Dětem budou pojišťovny nově hradit také aplikaci prefabrikované korunky na dočasný zub, konzervativní léčbu temporomandibulárních poruch chirurgem, vykázat pojišťovně půjde i stomatologická péče o pojištěnce s poruchou autistického spektra či s jinou psychiatrickou diagnózou.

Na druhou stranu v akutních případech pojišťovny proplatí péči i o neregistrovaného pojištěnce, a to i zubaři, který tzv. nepracuje na pojišťovnu. „Od příštího roku to bude tak, že když lékař, byť nesmluvní, extrahuje zub, tak mu to prostě pojišťovny zaplatí. Přece je nesmysl, aby pacienti čekali na devátou večer, aby mohli navštívit pohotovost,“ konstatoval doc. Šmucler s tím, že taková byla dosud praxe. Zubaři sloužící v běžném režimu totiž tyto pacienty odmítali, protože péči o ně jim pojišťovny neproplácely.

Časný záchyt demence

Praktikům se v příštím roce navýší úhrady o 900 milionů korun, na tento segment pojišťovny vydávají 17,1 miliardy. Finance navíc pokryjí jednak pět nových výkonů, také se zvýší platby lékařům sloužícím pohotovostní služby či například těm, kteří zajistí delší ordinační hodiny.

„Navýšení jde jednoznačně po lepším výkonu a lepší péči o pacienty. Půjde o bonifikaci lékařů, kteří poskytují větší rozsah a kvalitu péče,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Nově zařazené výkony navážou na péči, kterou praktičtí lékaři obvykle tak jako tak vykonávají, ovšem dojde k její systematizaci a standardizaci.

Konkrétně v rámci časného záchytu demence by měl lékař při preventivní prohlídce od příštího roku nabízet každému pacientovi, který dosáhne 65 let, specializovaný test. Snahou výkonu je odhalit začínající demenci a zahájit léčbu u té části populace, která ještě nemá příznaky onemocnění.

Také péče o prediabetika bude nově systematizovaná s jasně formulovanou strukturou a frekvencí laboratorních i dalších vyšetření. Jejím cílem bude ideálně zamezit rozvoji diabetu, anebo jej alespoň oddálit. Pojišťovny budou praktikům nově hradit i vyšetření prostřednictvím několika přístrojových metod, dispenzarizační péči pacientů po onkologické léčbě a také vyhodnocení výsledků a management kolorektálního screeningu.

Obezita, očkování, péče o rizikové novorozence

Ve snaze snižovat podíl obézních dětí v populaci začnou pojišťovny pediatrům proplácet  výkon spojený se záchytem a sledováním těchto dětských pacientů. Hrazena bude také edukace rodiny v souvislosti s očkováním, kdy hlavním cílem bude zachovat vysokou proočkovanost osob v České republice.

Pojišťovny také nově zaplatí praktickým lékařům pro děti a dorost specializovanou péči o rizikové novorozence, kteří mají buď vrozenou vývojovou vadu, anebo jsou ohroženi v důsledku nějakého perinatálního problému. Do této kategorie budou zahrnuty i nedonošení novorozenci, anebo děti narozené mimo zdravotnická zařízení.

Pro gynekology zavádí dohoda agregované platby za těhotné. „Lékař, u kterého je těhotná registrována, dostane tři balíčkové úhrady za jednotlivé trimestry (za první 1500, za druhý 2500 a za třetí 3500 korun). Pojišťovna tak jednoznačně hradí péči za těhotné tomu, kdo ji řídí, tedy registrujícímu gynekologovi,“ konstatoval předseda České gynekologické a porodnické společnosti MUDr. Vladimír Dvořák. Na segment gynekologie pojišťovny vydávají 4,4 miliardy korun, v příštím roce se částka navýší o 227 milionů korun.

V příštím roce s v dohodovacím řízení rozděluje o 20 miliard korun více než loni, zatím se zdravotní pojišťovny dohodly s 10 ze 14 skupin poskytovatelů zdravotnické péče.