O nás

Terapie je odborným periodikem, jehož cílovou skupinou jsou lékaři, manažeři zdravotnických zařízení a odborníci ve zdravotnictví a farmacii doplnění o zaměstnance státní správy, pojišťoven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím.

Poskytuje zpravodajský a publicistický přehled z klinické medicíny a lékařské vědy doma i ve světě a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho financování.

Terapie svou pozornost soustředí na vzdělávání v novinkách z oblasti diagnostiky, terapie, farmakologie, farmakoterapie a technologických inovací. Hlavní důraz je kladen na multidisciplinaritu a mezioborovou spolupráci.

Terapie přináší unikátní a v tuzemském periodickém zdravotnickém tisku nejkomplexnější zpravodajství z domácích, evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií zajišťované redaktory přítomnými na odborném programu a doplněné o postřehy přímých účastníků a přednášejících s návazností na real-time streamy a webcasty na www.congress-live.eu a www.terapie.tv.

Terapie nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro provozovatele lékařských praxí, zaměstnance zdravotnických zařízení a jejich managementy. Obsah sešitu doplňují komentáře, analýzy a zdravotně politické zpravodajství z ČR i ze zahraničí s důrazem na vysvětlení dopadů, které pro poskytovatele zdravotní péče přináší aktuální legislativa, a to zvlášť v ambulantní a zvlášť v lůžkové péči. Nedílnou součástí těchto prakticky zaměřených stránek je i rubrika Personální inzerce. Aktuální číslo Terapie je ke stažení v den vydání na www.terapie.digital.