O nás

AM Review – Aktuality z medicíny je odborným periodikem, jehož cílovou skupinou jsou lékaři, manažeři zdravotnických zařízení a odborníci ve zdravotnictví a farmacii doplnění o zaměstnance státní správy, pojišťoven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím.

AM Review nabízí zpravodajský a publicistický přehled z klinické medicíny a lékařské vědy doma i ve světě a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho financování. Skládá se standardně z více tematických částí:

Medicínská review svou pozornost soustředí na vzdělávání v novinkách z oblasti diagnostiky, terapie, farmakologie, farmakoterapie a technologických inovací. Specializovaná rubrika Téma je tvořena přehledovými příspěvky uznávaných odborníků ve spolupráci s příslušnými odbornými lékařskými společnostmi. Koncepce vyplývá z požadavků na celoživotní kontinuální vzdělávání lékařů a hlavní důraz je kladen na multidisciplinaritu a mezioborovou spolupráci.

Kongresová review přináší unikátní a v tuzemském periodickém zdravotnickém tisku nejkomplexnější zpravodajství z domácích, evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií zajišťované redaktory přítomnými na odborném programu a doplněné o postřehy přímých účastníků a přednášejících s návazností na real-time streamy a webcasty na www.congress-live.eu a www.amreview.cz.

Manažerská Review je zaměřena na komplexní spektrum manažerských témat s důrazem na ekonomicko- finanční problematiku, oblast smluvních vztahů, materiálně technického zabezpečení provozu zdravotnických zařízení včetně IT a na personalistiku a vzdělávání. Manažerská Review má ambici stát se pravidelným pomocníkem a rádcem manažerů v bílých pláštích.

AM Review nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro provozovatele lékařských praxí, zaměstnance zdravotnických zařízení a jejich managementy. Obsah sešitu doplňují komentáře, analýzy a zdravotně politické zpravodajství z ČR i ze zahraničí s důrazem na vysvětlení dopadů, které pro poskytovatele zdravotní péče přináší aktuální legislativa, a to zvlášť v ambulantní a zvlášťv lůžkové péči. Nedílnou součástí těchto prakticky zaměřených stránek je i rubrika Personální inzerce. Aktuální číslo AM Review je ke stažení v den vydání na www.amreview.cz.