PŘEDNOSTA BIOCHEMICKÉHO ÚSTAVU – LÉKAŘSKÁ FAKULTA MU

Datum zveřejnění nabídky: 18.9.2017
Lokalita: Jihomoravský
Kontaktní osoba:
  • Dana Valášková
  • Název společnosti:
  • Email: shornick@med.muni.cz
  • Tel.: 549 494 156
  • www:
Popis pozice:

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty Biochemického ústavu a souběžně na pozici akademického pracovníka v zařazení docent/profesor.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici: VŠ vzdělání v lékařském, zdravotnickém nebo přírodovědném oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí, vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent, habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.), splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení ústavu, odborné a osobnostní předpoklady pro garanci odborných předmětů a studijních oborů, vědecká a publikační činnost v oboru, morální bezúhonnost.

Přihlášky doložené strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb., přehledem vědecké a publikační činnosti a doporučením nejméně dvou odborných ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne zveřejnění v AM Review na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Informace na tel.: 549 494 156, popř. elektronicky: shornick@med.muni.cz