ŠKOLÍCÍ MÍSTA NA ORTODONTICKÉM ODDĚLENÍ KLINIKY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ - FN OLOMOUC

Datum zveřejnění nabídky: 28.8.2019
Lokalita: Olomoucký
Kontaktní osoba:
  • Bc. Markéta Žylová
  • Název společnosti:
  • Email: Marketa.Zylova@fnol.cz
  • Tel.:
  • www: www.fnol.cz
Popis pozice:

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc vyhlašují výběrové řízení na obsazení 4 školících míst na ortodontickém oddělení kliniky Zubního lékařství pro přípravu ke specializační atestaci v oboru ortodoncie.

Požadavky: minimálně jeden rok praxe v zubním lékařství, zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Školící místa budou spojena s úvazkem pro Fakultní nemocnici Olomouc v rozsahu 0,50 na dobu určitou.

Termín nástupu dle dohody.

Písemné žádosti s fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním životopisem včetně přehledu o průběhu předchozí odborné praxe a výpisem z rejstříku trestů přijímá Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Bc. Markéta Žylová, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Kariéra" (http://kariera.fnol.cz/kariera/) nejpozději do 4 týdnů po zveřejnění v časopisech Terapie a LKS vydávaném Českou stomatologickou komorou.

FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací vypsaného výběrového řízení, nejdéle však 6 měsíců od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.