ŠKOLÍCÍ MÍSTO NA ORTODONTICKÉM ODDĚLENÍ KLINIKY ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ – FN OLOMOUC

Datum zveřejnění nabídky: 19.1.2018
Lokalita: Olomoucký
Kontaktní osoba:
  • Bc. Markéta Žylová
  • Název společnosti:
  • Email: marketa.zylova@fnol.cz
  • Tel.: www:
Popis pozice:

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc vyhlašují výběrové řízení na obsazení 1 školícího místa na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství pro přípravu ke specializační atestaci v oboru ortodoncie.

Požadavky: minimálně jeden rok praxe v zubním lékařství, zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Školící místa budou spojena s úvazkem pro Fakultní nemocnici Olomouc v rozsahu 0,50 na dobu určitou.

Termín nástupu dle dohody.

Písemné žádosti s fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním životopisem včetně přehledu o průběhu předchozí odborné praxe a výpisem z rejstříku trestů přijímá Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Bc. Markéta Žylová, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, e-mail: marketa.zylova@fnol.cz, nejpozději do 4 týdnů po zveřejnění v časopise Terapie a v časopise LKS vydávaném Českou stomatologickou komorou.