VEDOUCÍ LÉKAŘ/VEDOUCÍ LÉKAŘKA ODDĚLENÍ RADIOTERAPIE ONKOLOGICKÉ KLINIKY 1. LF UK A THOMAYEROVY NEMOCNICE

Datum zveřejnění nabídky: 20.2.2018
Lokalita: Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
  • Mgr. Jaroslava Barková
  • Název společnosti:
  • Email: jaroslava.barkova@ftn.cz
  • Tel.: www:
Popis pozice:

Ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa vedoucího lékaře/vedoucí lékařku oddělení radioterapie Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.

Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru radiační onkologie, minimálně 5 let klinické praxe v oboru radiační onkologie, občanskou a právní bezúhonnost, základní znalost ekonomiky, financování zdravotnických organizací a vztahů se zdravotními pojišťovnami, organizační schopnosti, schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců, schopnost samostatného rozhodování.

Nabízíme: práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení, součásti Komplexního onkologického centra, adekvátní platové podmínky, pracovní seberealizaci a osobní rozvoj, možnost Ph.D. studia nebo pedagogické praxe, závodní stravování, příspěvky z FKSP a další zaměstnanecké benefity.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude: ověřené kopie dokladu vzdělání (specializovaná způsobilost) a licence ČLK, strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefon, e-mail, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců).

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 23. 3. 2018 na adresu: Zaměstnanecký odbor Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč.

Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – vedoucí lékař oddělení radioterapie“.

Předpokládaný nástup k 1. 6. 2018.

Další případné informace poskytne Mgr. Jaroslava Barková, vedoucí Zaměstnaneckého odboru Thomayerovy nemocnice, e-mail: jaroslava.barkova@ftn.cz, tel.: 261 082 301.

Na základě posouzení a vyhodnocení zaslaných písemných materiálů si Thomayerova nemocnice vyhrazuje právo uchazeče nepozvat k výběrovému řízení, případně nevybrat žádného z účastníků výběrového řízení, nebo výběrové řízení zrušit.