Provedený přezkum prokázal, že v průběhu léčby daklizumabem může dojít k nepředvídatelnému a potenciálně smrtelnému imunitně zprostředkovanému poškození jater, a to až do 6 měsíců po ukončení léčby. V klinických studiích došlo k závažnému poškození jater u 1,7 % pacientů.

Pro snížení zmíněného rizika se doporučuje používat daklizumab při léčbě RS pouze u pacientů, kteří nevykázali adekvátní odpověď alespoň na dva přípravky ze skupiny chorobu modifikujících léků a nemohou být léčeni jinými přípravky z této lékové skupiny.

Podrobnější informace jsou dostupné jak na webových stránkách EMA (www.ema.europa.eu), tak na webu Státního úřadu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).