Medicínská review

Hlavní obrázek - Zpravodajský rok 2017
22.12.2017 | Tomáš Polák | Medicínská review

AM Review v roce 2017 posílila rubriku Zpravodajský deník. Cílem bylo předložit více „klasického“ zpravodajství – tedy stručných, věcně a citačně objektivních sdělení o událostech Více...

Hlavní obrázek - Závadná šarže neregistrovaného přípravku NATACYN 5%
22.1.2018 | red | Novinky ve farmakologii

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informoval o závadě v jakosti neregistrovaného léčivého přípravku NATACYN 5% Ophthalmic Suspension 1x15 ml, šarže č. 283190F, doba použitelnosti 08/2018. U balení uvedené šarže existuje riziko přítomnosti cizích částic pocházejících z uzávěru. Více...

Hlavní obrázek - Recenze knihy Heinz-Peter Röhr: Závislost. Jak jí porozumět a jak ji překonat
22.1.2018 | N/A | Recenze

Heinz-Peter Röhr je psychoterapeut, který více než 30 let pracuje na odborné klinice ve Fredeburgu v Německu. Je autorem několika knih s psychologickou tématikou a z textu je patrno, že pravděpodobně věří v Boha, což pochopitelně ovlivňuje jeho diagnostické pojetí problematiky i terapeutické přístupy. Kniha Závislost, kterou vydal Portál v roce 2015 ve skvělém českém překladu Petra Babky, je strukturálně postavena poněkud obráceně, než bývá zvykem. Více...

Hlavní obrázek - Genová terapie nadějná u Leberovy vrozené slepoty
19.1.2018 | N/A | Medicínská review

U 93 % (27 z 29) pacientů s Leberovou vrozenou slepotou (amaurózou, LCA), kteří byli léčeni experimentální genovou terapií, došlo ke zlepšení zraku do té míry, že mohli procházet bludištěm při nízkém až středním osvětlení. Podle týmu Dr. Stephena R. Russella z University of Iowa v Iowa City, USA, pacienti rovněž prokázali zlepšení citlivosti na světlo a zlepšení periferního vidění. Více...