Zmíněná nová analýza pivotní studie EXPAND ukazuje, že siponimod může pomoci pacientům prodloužit dobu, po kterou zůstávají mobilní, v průměru o více než 4 roky. V dalších analýzách studie EXPAND byla zjištěna rovněž signifikantně menší ztráta objemu šedé hmoty. Ztráta šedé hmoty má přitom u pacientů se SPRS klíčovou roli v progresi disability a poklesu kognitivních funkcí.

Přídatná preklinická data naznačují, že siponimod může mít v CNS remyelinizační vlastnosti a potenciálně preventovat další neurodegeneraci.

Jedná se o jediný přípravek určený k léčbě aktivní SPRS, který schválil americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA). Evropská léková agentura (EMA) siponimod v současné době posuzuje.

Ze Stockholmu redakce Terapie