Krátce před příchodem adventu hostilo Kongresové centrum Praha na Vyšehradě dvě významné medicínské akce – výroční kongres České internistické společnosti (ČIS) ČLS JEP a pár dní po něm sjezd neurologů. Oběma akcím se v tomto vydání Terapie samozřejmě věnujeme.

Celkový náhled do současné české interny nabídl předseda ČIS a prezident kongresu internistů prof. MUDr. Richard Češka, CSc., a to v rozhovoru pro Kongresové noviny (KN) s datem vydání 18. listopadu. Některé postřehy z jeho sdělení nyní shrnujeme.

Při hodnocení uplynulého roku uvedl, že interna nezaznamenala přelomové změny, ale prožívala spíše pomalý vývoj. Jako důležité vyzdvihl, že „interna si především obhajuje své relativně významné postavení v systému současné zdravotní péče“, což má podle jeho slov další přesah. V roce 2020 se výbor ČIS bude dále snažit posouvat úlohu vnitřního lékařství, ve spolupráci s akreditační komisí stabilizovat systém vzdělávání „a samozřejmě se zájmem budeme spolupracovat se všemi, kdo o spolupráci stojí“. „Tím myslím všechny od plátců zdravotní péče, státních institucí a ministerstva zdravotnictví až po partnerské odborné společnosti,“ upřesnil v KN prof. Češka.

Mezi aktuální témata patří i pražské pořadatelství světového kongresu v roce 2024

Ve spolupráci s obory vzešlými z interny spatřuje prof. Češka podle vyjádření pro KN určitý posun. „Zejména v oblasti ambulantní, v oblasti privátní péče jsou dohody někdy obtížnější, ať už jde o spolupráci s ambulantními kardiology nebo s ambulantními diabetology. V obecné rovině lze ale říci, že zejména s těmito dvěma společnostmi, s Českou kardiologickou a Českou diabetologickou společností, se snažíme spolupracovat velmi těsně. Hledáme také pro kolegy pracující na ambulancích nějaká společná a všem vyhovující řešení,“ řekl redakci KN.

Rozhovor se nemohl nedotknout dvou významných témat, kterým se výbor ČIS věnuje – systému postgraduálního vzdělávání a řešení nedostatku lékařů na interních odděleních. Prof. Češka uvedl povzbuzující informaci, že problém se daří řešit. „Jsem si vědom toho, že to jde velmi pomalu, ale daří se stabilizovat postgraduální vzdělávání. To je asi největší pokrok, který přinesl poslední rok,“ upřesnil s vysvětlením, že „v současné době je připraven společný interní kmen, který je pro 20 navazujících oborů, zakončený atestací z interny“. „To je nejvýznamnější příspěvek naší odborné společnosti a akreditační komise k řešení problému nedostatku lékařů na interních odděleních,“ konstatoval.

Jedna z otázek se dotkla pražského pořadatelství Světového kongresu interní medicíny (WCIM) 2024. Redakci KN zajímalo, do jaké míry je pravděpodobné, že se podaří spojit kongres světový s kongresem evropským. Prof. Češka odpověděl, že během 18. evropského kongresu interní medicíny, který se konal na konci letošního srpna v Lisabonu, bylo skutečně předběžně domluveno, že se oba kongresy spojí. „To by bylo velice racionální a mohlo by to ukázat skutečnou sílu interní medicíny. Je ovšem pravda, že jednání jsou na počátku a největším problémem je finanční zajištění a rozdělení investovaných financí či zisku světové a evropské struktury,“ informoval.

Na závěr ve vzkazu členům ČIS ČLS JEP uvedl: „Byl bych moc rád, abychom všichni společně věřili v interní medicínu, abychom věřili v její význam a abychom se snažili o maximální využití takového dualismu – obrovského rozvoje celé široké oblasti vnitřního lékařství a současně abychom dokázali postupovat i ve své superspecializaci.“

Přesný termín a místo konání příštího kongresu ČIS ČLS JEP už jsou známy: proběhne 18.–21. listopadu 2020 a hostit jej bude Brno.