Kongresy

Hlavní obrázek - Trifluridin/tipiracil – riziko srdečních příhod je nízké
3.6.2020 | red | Kongresy

V průběhu ASCO’20 Virtual byly představeny metaanalýza a systematická review Lopeze et al., zaměřené na kardiotoxicitu trifluridinu/tipiracilu. Je totiž známo, že běžné fluoropyrimidiny, jako jsou 5-fluorouracil či kapecitabin, jsou obecně považovány za kardiotoxická léčiva, avšak výskyt srdečních komplikací v případě nového perorálního léku doposud nebyl zcela objasněn. Více...

Hlavní obrázek - Protinádorová imunoterapie našla nový cíl: TIGIT
3.6.2020 | red | Kongresy

T-buněčný imunoreceptor s Ig a ITIM doménou (TIGIT) inhibuje aktivitu T-buněk a NK-buněk, pokud se naváže na svůj ligand – polliovirus receptor (PVR) exprimovaný na povrchu nádorových buněk nebo buněk prezentujících antigen. Více...

Hlavní obrázek - ALK+ NSCLC: tyrozinkinázový inhibitor druhé generace klinicky významně prodloužil OS
2.6.2020 | red | Kongresy

Podle literárních dat je u 3–5 % případů nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) přítomna přestavba genu pro anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK). U ALK-pozitivních (ALK+) NSCLC dochází ke strukturní přestavbě chromozomu 2, jejímž důsledkem je fúze genu ALK s jiným genem. Ta je zodpovědná za expresi aktivního fúzního proteinu, který podporuje vznik, růst a metastazování NSCLC. Více...

Hlavní obrázek - Stane se režim NALIRIFOX první volbou léčby mPDAC?
2.6.2020 | red | Kongresy

V roce 2018 představoval karcinom slinivky břišní 2,5 % všech nových případů nádorových onemocnění v celém světě, s letalitou odpovídající zhruba stejnému počtu úmrtí, přičemž více než polovina pacientů měla při stanovení diagnózy již generalizované postižení. Více...