Podle odhadů se v České republice během svého života setká s migrénou zhruba desetina populace, tedy zhruba milion jedinců. Častěji ženy, zde je prevalence zhruba 15%, mužů se týká asi v 8 %.  „Migréna je charakterizovaná určitým typem bolesti, která se rozvíjí, narůstá.  Nejprve se objeví ztuhnutí krční páteře, bolest se vzápětí dostává za oči, narůstá, má pulzující charakter, jako by se měla rozskočit hlava. Je doprovázena dalšími jevy, pacientům velice vadí světlo, nesnáší zvuk a některé pachy. Dostaví se nucení na zvracení a u části pacientů i  zvracení,“ popisuje přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze MUDr. Jolana Marková.

Asi 10 % pacientů, tedy zhruba 100 tisíc osob, se potýká s těžkou formou onemocnění. Jde jednak o ty, kteří mají chronickou migrénu, kdy je bolest hlavy přítomna 15 a více dní v měsíci. Do této skupiny je ovšem nutné zahrnout i ty, kteří mají frekventní epizodickou migrénu, tedy ataky přítomné 8 – 14 dní během měsíce.

Ani těžká forma nemoci ovšem řadu pacientů nepřiměje k vyhledání lékaře. Ve společnosti je častá tendence bolest hlavy bagatelizovat, což často vede k nadužívání akutní analgetické medikace. Tím se symptomy nemoci postupně zhoršují a vzniká začarovaný kruh.

Podle MUDr. Markové jsou analgetika vhodná pouze pro slabou formou migrény, u středně silné je na místě užívat triptany, léky specificky vyvinuté právě pro migrénu. Pacienti se silnou migrénou by kromě triptanů měli užívat i profylaktickou léčbu. Užívají se nejčastěji antiepileptika, antidepresiva, beta-blokátory a blokátory Ca kanálu. Pacienti si také mohou sami zaplatit léčbu botulotoxinem, anebo nově biologické léky, monoklonální protilátky, blokátory receptoru CGRP (calcitonin gene related peptide). Profylaktickou léčbu v současnosti užívá několik tisíc českých pacientů.

Komu bude hrazena biologická léčba?

Tři biologické přípravky určené k léčbě migrény již schválila Evropská léková agentura (European Medicines Agency – EMA). Jak už bylo uvedeno, první z nich, erenumab (Aimovig)

již byl registrován pro český trh, další registrace jsou v běhu. Následovat bude jednání o ceně a úhradách, podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakuba Dvořáčka lze očekávat, že české pojišťovny začnou léky proplácet na začátku příštího roku.

Podle předpokladů bude léčba indikována té části pacientů s těžkou migrénou, kteří už vyčerpali dosavadní možnosti profylaktické léčby a ta byla neúčinná. Zda půjde o centrovou léčbu, jak dlouho ji budou pojišťovny hradit a další otázky bude teprve nutné vyřešit.

Pokud by pacienti usilovali o biologická antimigrenika již nyní, museli by si ji sami hradit, měsíční terapie stojí zhruba 14 tisíc korun.

Genetické předpoklady + ?

Etiologie migrény v současnosti není známa. Lékaři předpokládají roli genetických dispozic v kombinaci s dalšími vlivy, které umožní rozvoj onemocnění. Je poměrně časté, že se choroba v rodinách tzv. „dědí“. Migrénou mohou trpět i děti. „Typické období, kdy se migréna objevuje, je kolem nástupu menstruace u mladých žen, což je spojeno s hormonálními vlivy. U další poměrně velké skupiny se nemoc objeví zhruba mezi 30. a 40. rokem věku,“ konstatovala MUDr. Marková. Negativně může přispívat i dlouhodobý stres.