BMJ: Jsou klíčem ke zvládnutí pandemie COVID-19 asymptomatičtí pacienti?

Článek v British Medical Journal (Day M) upozorňuje, že Sergio Romagnani, profesor klinické imunologie na Florentské univerzitě, zveřejnil indicie svědčící o tom, že většina lidí nakažených COVID-19 pravděpodobně nevykazuje žádné příznaky onemocnění, ale navzdory tomu jsou schopni infikovat své okolí.  Pokud se tato domněnka, která je v rozporu s oficiálním stanoviskem WHO, podle nějž je podíl asymptomatických pacientů s COVID-19 jen minimální, potvrdí, může mít zásadní důsledky pro systém testování na přítomnost SARS-CoV-2, zejména v nemocnicích a mezi zdravotníky.

Romagnani vychází z dat získaných v populaci izolované italské obce Vo'Euganeo 50 km západně od Benátek. Všech cca 3000 obyvatel bylo po propuknutí epidemie COVID-19 plošně testováno a všichni pozitivní nastoupili do karantény.  Výsledkem byl pokles nemocných o více než 90 % během 10 dnů (z 88 případů na 7).

V otevřeném dopisu úřadům toskánského regionu Romagnani napsal, že naprostá většina lidí nakažených COVID-19 (50–75 %) byla asymptomatická a představovala „ohromný zdroj“ nákazy.

„Procento infikovaných, i když asymptomatických, lidí v populaci je evidentně velmi vysoké a představuje většinu případů, zejména (ale nikoli výlučně) mezi mladými. Izolace asymptomatických pacientů s COVID-19 je nezbytná pro kontrolu šíření koronaviru i pro závažnost pandemie,“ píše Romagnani.

Podle jeho názoru je třeba změnit systém testování zejména zdravotníků. Dosavadní praxe je taková, že lékaři a sestry se na SARS-COV-2 nevyšetřují, dokud nemají příznaky onemocnění. Nemocnice se tak postupně mohou stát zónami s vysokou mírou výskytu infekce.

Romagnani navzdory stanovisku WHO zastává názor, že jedinců s asymptomatickým průběhem COVID-19 je v populaci nesrovnatelně více než těch s klinickými příznaky. Pokud budou identifikováni a důsledně po nezbytně nutnou dobu izolováni, mohlo by to mít na celosvětový průběh pandemie podobný vliv jako v italské vesnici Vo'Euganeo.

DOI: 10.1136/bmj.m1165