Telemedicína umožňuje díky internetu sledování některých důležitých parametrů pacientů na dálku a pomáhá například pacientům s cukrovkou, chronickým srdečním selháním a poruchami srdečního rytmu, vysokým tlakem, astmatem nebo onemocněním střev. Pacienti jsou sledováni díky vzdálenému připojení a jejich zdravotní stav mohou lékaři sledovat a aktuálně reagovat na zhoršení zdravotního stavu člověka. „Díky tomu můžeme předejít i závažným komplikacím a tím i nutnosti přijetí do nemocnice. V době pandemie COVID-19 se ukázalo, že velmi perspektivní je sledování tělesné teploty a tím i identifikace potencionálně nemocných tímto infekčním onemocněním, včetně rychlé identifikace lidí, kteří s ním byli v kontaktu,“ říká primář interního oddělní Klaudiánovy nemocnice Martin Polák.

Velmi důležitý je dopad telemedicíny i do oblasti sociální – pomocí zařízení lze tak např. sledovat pohyb seniorů v jejich domácím prostředí a díky tomu včas odhalit pády a zabránit tak následnému poškození zdraví. Telemedicína však také umožňuje i konzultace pacienta s lékařem či praktického lékaře se specialistou, aniž by se museli osobně setkat. „Na druhé straně je však nutné zdůraznit, že telemedicína neznamená, že pacienti přestanou chodit k lékaři, tak jak to bohužel interpretují někteří kolegové nebo media. Osobní kontakt vždy bude na prvním místě!“ upozorňuje primář Polák.

I Klaudiánova nemocnice se k těmto projektům hlásí a uvědomuje si nutnost této komunikace s pacienty. Logickým leaderem budou interní obory, především kardiologie, gastroenterologie apod. Mladoboleslavská nemocnice má ambici se do realizace některých projektů velmi rychle zapojit. „Již nyní jsme schopni monitorovat dlouhodobě poruchy srdečního rytmu, v brzké době budeme schopni monitorovat i další parametry, jako např. hladinu cukru v krvi, teplotu apod. Plánujeme rovněž zavést sledování seniorů a dalších rizikových skupin v jejich domácím prostředí apod.,“ potvrzuje primář Polák.

O faktu, že to s telemedicínou skutečně myslí Klaudiánova nemocnice vážně, svědčí i skutečnost, že realizací je pověřen projektový manažer a rovněž lékař interního oddělení. Podle primáře Poláka je to velmi důležité, a to zvláště z důvodu nedostatečné lůžkové kapacity, stárnutí populace a tím i nárůstu některých onemocnění. Ve svém důsledku zavedení telemedicíny povede i ke snížení nákladů na diagnostiku a léčbu. Pro mnoho pacientů to také bude znamenat zvýšení komfortu i jejich bezpečnosti.

Před zavedením telemedicíny je ale nutné vyřešit řadu problémů – a to nejen technické vybavení, kvalitní internetové pokrytí, ale také ukotvení v českých zákonech. Přesto trendy jsou dnes jednoznačné, a proto o seminář projevilo zájem velké množství zdravotníků.