Vbočený palec (hallux vulgus) lze definovat jako odchýlení prstu od osy nohy o více než 15 stupňů a jeho přiblížení ke druhému prstu nohy. Na vnitřní straně, v místě základního kloubu palce, často vzniká bolestivý otlak na kůži a dochází i k rotaci palce. "Vbočení palce mění způsob používání základního kloubu palce nohy. Chrupavka kloubu je zatěžována nerovnoměrně a dochází k jejímu poškození. Nejedná se pouze o estetický problém, ale deformitu, která může vést ke zničení kloubu," uvádí doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., ortoped a podolog z kliniky Canadian Medical a Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Příčiny ortopedického problému lze rozdělit do dvou skupin. Vnitřní jsou obvykle vrozené, kdy se na vzniku vady podílí nesprávný poměr délek nártních kostí, nevhodný sklon kloubních ploch a snížená pevnost vazů a svalů, které udržují kostru ve správné pozici. Vadu mohou ovlivnit také některá onemocnění, například revmatoidní artritida nebo degenerativní onemocnění nervové tkáně. Mezi zevní příčiny, které mohou vbočený palec negativně ovlivnit, patří zejména nevhodné obouvání a nadměrná tělesná hmotnost. Hlavní roli ovšem hrají genetické dispozice. Tedy pokud jsou pacientovy nohy náchylné ke vzniku deformity, stačí jen mírný tlak obuvi k vytvoření vady, ovšem i nošení nevhodné boty do špičky a na podpatku nevede k vybočení palce, pokud zde chybí vrozený předpoklad. 

Léčba je buď konzervativní, která ovšem vede pouze ke zmírnění bolestí, ale samotnou podstatu vady a deformitu neodstraní. Druhou variantou je operační řešení. "Operace se zaměřují nejenom na změnu pozice palce, ale také na úpravu zátěže vnitřní strany nohy. Evistuje množství typů operací, které vedou k dobrý výsledkům. Nicméně v současná době platí, že by se měly používat zákroky, které mění tvar kosti osteotomií (protětím kosti) a správná pozice se pak zajišťuje šrouby. Při použití pevné fixace šrouby nebo dlahou pacient pociťuje méně bolesti, protože mezi úlomky kostí nedochází k pohybu a výsledek operace je předvídatelnější," konstatoval doc. Hromádka. 

V současnosti se v České republice provádí miniinvazivní zákroky v přednoží, které jsou šetrenější k okolním tkáním. Protnutí kosti se při nich provádí nikoliv pilou, ale pomocí tenkých fréz.