Odborníci proto chtějí užívání fluorochinolonů omezit, jak na tiskové konferenci 26. března uvedly Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Odolnost bakterií vůči fluorochinolonům je téměř padesátiprocentní. Tato ATB se používají v nemocnicích při vážných infekcích, předepisují je ale i praktici. Otakar Nyč z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, připomněl nutnost změny zacházení s antibiotiky – mj. podávání pouze na základě laboratorně ověřené účinnosti a omezení jejich nadužívání.

SÚKL posuzoval fluorochinolony pro celou EU. Eva Jirsová z Oddělení farmakovigilance SÚKL uvedla, že byly prokázány závažné nežádoucí účinky (NÚ), které se sice objevují velmi vzácně, ale mohou být trvalé. V hlášeních NÚ figurovaly závažné potíže v oblasti pohybového aparátu nebo neurologického rázu. Hlášeno je nicméně obecně jen asi jedno až pět procent NÚ.

SÚKL rozeslal lékařům informační dopis, v němž doporučil užívání fluorochinolonů jen při závažné infekci, jako jebřišní tyfus, mor nebo infekce kostí a kloubů, kde není jiná možnost. „U středně závažných infekcí by se měly předepisovat jenom tehdy, pokud pacient nemůže dostat jinou, bezpečnější léčbu,“ dodala Jirsová a jako příklady jmenovala záněty močových cest, chronickou bronchitidu nebo záněty vedlejších nosních dutin. Na mírné infekce, kupř. laryngitidy nebo akutní bronchitidy, by se podle jejích slov fluorochinolony neměly používat vůbec.

Podle Michala Prokeše, člena Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu, navíc může docházet k lékovým interakcím mezi flourochinolony a warfarinem, tizanidinem, zolpidemem, nesteriodními antirevmatiky a některými antiarytmiky.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňuje, že antibiotická rezistence představuje globální hrozbu. V EU kvůli odolnosti bakterií vůči ATB podle odhadů ročně zemře kolem 25 000 lidí. Náklady na léčbu infekcí způsobených odolnými bakteriemi dosahují 1,5 miliardy eur za rok.

Češi ročně spotřebují kolem 15 milionů balení ATB, což je v EU řadí spíše k průměru.