Hlavní investigátor studie prof. MUDr. David Cibula, CSc., z VFN v Praze prezentoval studie SOV02 během plenárního zasedání v rámci 50. výroční konference SGO 2019, která je největší gynekologickoonkologickou konferencí na světě.

DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie. Vyrábí se pro každého pacienta individuálně s využitím jeho vlastních dendritických buněk a dokáže vyvolat imunitní odpověď proti nádorovým antigenům. Jeho výrobce, společnost SOTIO, vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC: DCVAC/OvCa pro pacientky s karcinomem vaječníků, DCVAC/PCa pro pacienty s Ca prostaty a DCVAC/LuCa pro pacienty s Ca plic.

SOTIO nyní ve spolupráci s evropskou organizací gynekoonkologů ENGOT připravuje klíčovou mezinárodní klinickou studii fáze III, která má navazovat na výsledky fáze II.