„Tento lék by měl být ve srovnání s ostatními antiepileptiky účinnější a současně by měl mít méně vedlejších účinků. Navíc vůbec poprvé, co existuje léčba epilepsie, můžeme pacientovi nasadit antiepileptikum hned od prvního dne v cílové terapeutické dávce. Vyhneme se tak pozvolné, často velmi zdlouhavé titraci, bez níž jsme si až doposud nedovedli zahájení antiepileptické farmakoterapie vůbec představit,” říká prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP, z Centra pro epilepsie Brno, I. neurologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU v Brně̌. Dosud museli epileptologové pacientovi předepsat nejprve nízkou, neúčinnou dávku léku a tu postupně zvyšovat, aby si organismus zvykl a aby předešli špatné snášenlivosti – cílové hodnoty léku tak dosahovali mnohdy až po řadě týdnů a za přítomnosti záchvatů pacienta. S brivaracetamem umí neurologové dosáhnout rovnovážné koncentrace v organismu, a tedy zlepšit stav nemocného do 2 dnů od zahájení léčby. „Můžeme léčbu zahájit přímo dávkou 50mg na den, která je u významné části pacientů již plně účinná. Teprve v případě, že se záchvat zopakuje, navyšujeme ad hoc do dávky 100 či 200 mg/d,“ vysvětluje prof. Brázdil. Brivaracetam vznikl cíleným vývojem zaměřeným na konkrétní molekulární cíl. Je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 4 let zatím jako lék druhé či třetí volby, a to v kombinaci s jiným antiepileptikem. Navazuje na stávající přední antiepileptikum první volby levetiracetam, které je ve vyspělých evropských zemích v monoterapii zřejmě vůbec nejčastěji předepisované antiepileptikum.

Další výhodou brivaracetamu je také možnost podávat jej injekčně či infuzí. „V praxi se opakovaně setkáváme s případy, kdy pacient není schopen tablety z různých důvodů (často po přechodnou dobu) spolknout. V takových případech je dobré mít po ruce jinou formu,“ říká prof. Brázdil.

„V Česku je přibližně 100 000 lidí s epilepsií, u třetiny z nich současné léky příliš nezabírají a tito pacienti jsou tzv. farmakorezistentní. U této skupiny obvykle zvažujeme operační zásah, ne všichni však jsou k chirurgické léčbě indikováni. Tito epileptici jsou potenciálními kandidáty na nový lék,“ doplňuje neurolog.