Kolorektální karcinom patří mezi velmi časté nádorové diagnózy. Jak uvedl na nedávné tiskové konferenci prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., odborný garant Národního programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze, v roce 2016 bylo v ČR nově diagnostikováno více než 7600 pacientů s tímto zhoubným nádorem, což tvořilo téměř 9 % všech malignit. V témže roce zemřelo v souvislosti s karcinomem kolorekta 3400 osob, šlo o 12,5 % všech úmrtí v důsledku rakoviny.  Koncem roku 2016 pak žilo v České republice téměř 58 tisíc pacientů, kteří se s daným typem malignity potýkali.

Vysoká čísla jsou v tomto případě relativní. Ve skutečnosti jde o pozitivní trend, který se v Česku podařilo nastartovat vlivem screeningového programu. Cílovou skupinou prevence jsou muži a ženy ve věku od 50 let. Mezi 50 a 54 rokem jim je z veřejného zdravotního pojištění hrazen jednou ročně test na skryté (okultní) krvácení do stolice, od 55 let věku pak tento test buď jednou za dva roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za deset let. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se screeningu v letech 2015 až 2017 účastnilo více než 50 % obyvatel.

4,6 milionů pozvánek k prevenci

Během více než 10 let sledování byla podle dat ministerstva zdravotnictví odstraněna prekanceróza  - adenomový polyp u více než 113 000 osob, tedy u 36 % z těch, kteří podstoupili vyšetření kolonoskopií. U téměř 10 000 osob byl nádor odhalen v méně pokročilém, a tedy léčitelném stádiu. „Populační data dokládají, že screeningový program přispívá také k redukci počtu nových onemocnění. Během posledních deseti let poklesl počet nově diagnostikovaných onemocnění o 17 %,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podrobnosti dokládá i graf, viz Vývoj epidemiologie nádorů.

V České republice probíhá od roku 2014 adresné zvaní občanů.  Zdravotní pojišťovny dopisem vyzývají k vyšetření tu část své klientely, která se prevence sama od sebe neúčastní. Pokud klient nereaguje, pojišťovna posílá pozvánky opakovaně. Na první pozvánku reaguje zhruba 22 % pozvaných, s opakovaným zvaním účast klesá. V letech 2014 až 2018 bylo rozesláno celkem 4,6 milionů pozvánek k screeningu tlustého střeva a konečníku.

Díky preventivnímu programu Česko už zdaleka nepatří mezi státy, které vévodí smutným tabulkám k incidenci i mortalitě vlivem tohoto nádorového onemocnění. Konkrétní mezinárodní srovnání je patrné na následujících grafech z konce minulého roku.