Psoriáza je chronické, zánětlivé onemocnění kůže, jehož příčina není známa. Vznik nemoci ovlivňují dědičné dispozice a působení prostředí, ke vzplanutí psoriázy dochází nejčastěji v souvislosti s infekcí, poraněním, působením některých léčiv a velmi často stresu. Typickými příznaky jsou ostře ohraničené, začervenalé a olupující se skvrny na kůži. Celosvětově je psoriázou postiženo nejméně 100 milionů osob. V České republice jde zhruba o 200 – 300 tisíc lidí.

Onemocnění nelze vyléčit, ale lze jej léčit. „Naším cílem je, aby žádný pacient neměl nález na kůži. Což se někdy nepodaří, protože jsou zde různé faktory, které hrají roli. Na jedné straně je to intenzita onemocnění, které bylo původně a dále pokračuje. Na druhé straně jde pak o to, jak agresivní léčbu zvolíme. Ovšem i u nejtěžších forem psoriázy, u kterých používáme biologické preparáty, jsme zhruba u 30 až 40 % pacientů schopni dosáhnout 100% vymizení kožních projevů,“ konstatoval prof. MUDr. Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

Pacienti v České republice se nejčastěji, zhruba v 50 %, potýkají s lehkou formou nemoci, 35 % z nich trpí středně těžkou formou a 15 % tou nejtěžší. Rozsahu onemocnění pochopitelně odpovídá i léčba, která začíná na lokální terapii s využitím derivátů vitaminu D3, kortikoidů, cignolinu, dehtu a kyseliny salicylové. Dalším stupněm je fototerapie a balneoterapie, a tím nejagresivnějším systémová léčba, která zahrnuje retinoidy, imunosupresiva, antimetabolity a biologickou léčbu. Pacientů s nejtěžší formou psoriázy se obvykle týká i výskyt komorbidit.

„Zánět, který je na kůži, se může přenášet přes různé cytokiny, které kůže uvolňuje, a vyvolávat zánět na koronárních arteriích a urychlit tak aterosklerózu, může podporovat vznik obezity, podporovat vznik různých psychických onemocnění, zhoršovat diabetes mellitus apod,“ popsal prof. Arenberger. Mezi další nejčastější komorbidity patří psoriatická artritida, Bechtěrevova choroba, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Důležité je, aby na variantu přidružených onemocnění mysleli samotní dermatologové, respektive i jiní lékaři, a dali obě nemoci do souvislostí. Jak dále uvedl prof. Arenberger, současnou snahou lékařů je nalézt algoritmus, který by komorbidity psoriázy pomohl diagnostikovat.

Nedostatečně léčená psoriáza představuje značnou fyzickou, emoční a sociální zátěž a významné snížení kvality života. Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization - WHO) řada lidí trpí onemocněním v důsledku nesprávné nebo opožděné diagnózy, neadekvátních možností léčby, nedostatečného přístupu k péči, a také v důsledku sociální stigmatizace.