V současnosti jde o léčebnou metodu poměrně málo známou a málo využívanou. Ovšem podle odhadů by tzv. metabolická chirurgie mohla v budoucnosti vyléčit zhruba 10 % pacientů s diabetem 2. typu (DM2T). V čem spočívá? „Pacientovi se provede poměrně jednoduchý zákrok na tenkém střevu, kdy se dvě části střeva spojí stranou ke straně malým otvorem. Tento zákrok vyvolá hormonální reakci organizmu v tom smyslu, že zvýšená produkce střevních hormonů vede ke zvýšené vnímavosti tkání organismu k vlastnímu inzulinu,“ popisuje prof. MUDr. Martin Fried, CSc., předseda České obezitologické společnosti a chirurg OB Kliniky s tím, že je pochopitelně nutné pacienta operovat ve fázi, kdy má zachovanou činnost slinivky břišní.

Operace se provádí laparoskopicky, doprovází ji pouze krátká hospitalizace a rekonvalescence. S výjimkou prvních cca tří až čtyř týdnů po zákroku pacient nemusí dodržovat žádnou zvláštní dietu či jídelní omezení.

Metabolická chirurgie primárně léčí metabolická onemocnění, případná redukce hmotnosti je až sekundárním cílem operace. Zákrok je indikován pacientům mezi 18. a 65. rokem s  BMI mezi 30 a 40, u kterých selhala či dostatečně neúčinkuje konzervativní léčba. Jak už bylo uvedeno výše, odhadem je vhodná pro zhruba 10 % diabetiků, tj. přibližně 100 000 českých pacientů z celkového necelého milionu Čechů s DM2T.

Aktuálně je v České republice ročně operováno několik tisíc diabetiků. Operace je hrazena z veřejného zdravotní pojištění.