„Postupně se nám daří vyplňovat prázdná místa na mapě, kde chybějí zubaři a praktičtí lékaři. Zároveň vidíme, že jejich zájem o příspěvek stále stoupá. Za první měsíc tohoto roku už máme možnost pomoci pacientům v dalších 11 regionech,“ vyjádřil spokojenost ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Celkově už takto MZ podpořilo 80 lékařských ordinací částkou v celkové výši bezmála 47 milionů korun.

Žadatelé o dotaci musejí splňovat konkrétní podmínky

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za pětlet (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %.

Ministerstvo zdravotnictví vyčlení do roku 2021 celkem přes 100 milionůkorun, dotace tak může být udělena až stovce žadatelů.

Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky. Mezi ně patří napříkladsmlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1500 pojištěnců, příslib ošetření dětskýchpacientůči třebaminimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně. „Cílem je podpořit péči takzvaně na pojišťovnu. Podle informací z terénu je právě péče ,za cashʻhlavní problém nedostupné zubní péče,“ doplnil ministr.

Pro účely hodnocení žádostí o dotacibyly všechny obce s rozšířenou působností v ČR zhodnoceny podle dostupnosti zubařské péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

V roce 2020 byly schváleny dotace pro zubařské ordinace ve Svitavách, Novém Boru, Turnově a Volyni.

Metodika a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu jsou zveřejněny na webových stránkách MZ (www.mzcr.cz).