Zdravotní systém

Hlavní obrázek - Lze lékařský, potažmo zdravotnický výkon reklamovat? Pokud ano, jakým způsobem?
18.2.2020 | N/A | Zdravotní systém

Je-li pacient se zdravotnickým výkonem nespokojen, obecně platí, že je oprávněn si stěžovat (ust. § 93 a násl. zák. č. 372/2011 Sb.). Předmětem stížnosti může být podezření na pochybení při provádění odborného výkonu (pochybení, zanedbání péče), chování ošetřujícího personálu (etika výkonu povolání zdravotnických pracovníků), nedostatečné množství či kvalita podávaných informací a jiné. Více...

Hlavní obrázek - Jak správně vykazovat screeningovou mamografii
13.1.2020 | N/A | Zdravotní systém

Screeningová mamografie je vyšetření k vyhledávání nádorů prsu a prekanceróz, které se provádí z důvodu radiační ochrany a zabezpečení optimální kvality jen ve screeningových centrech. Více...