Zdravotní systém

Hlavní obrázek - Kromě dávek je nyní možné na datovém nosiči předávat i faktury
21.5.2019 | N/A | Zdravotní systém

Ačkoliv převážná většina poskytovatelů zdravotních služeb předává faktury a dávky zdravotní péče elektronicky, např. prostřednictvím aplikace VZP Point, popřípadě B2B kanálem, je stále určitá část těch, kteří tuto formu komunikace nevyužívají a setrvávají u papírových dokladů. V poradně se nyní zaměříme právě na tuto skupinu poskytovatelů, jimž bychom rádi představili mezistupeň elektronické komunikace – možnost předávání elektronických faktur na datovém nosiči. Více...

Hlavní obrázek - Nová úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz
21.5.2019 | N/A | Zdravotní systém

Od 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nestanovuje pouze nové úhrady zdravotnických prostředků, ale i nový proces a pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Více...

Hlavní obrázek - Kdy zdravotník není vázán povinností mlčenlivosti?
25.4.2019 | Mgr. Matěj Košťál | Medicínské právo a management

„Lékařské tajemství“ versus poskytování informací ze zdravotnické dokumentace Jakou formu by mělo mít zproštění mlčenlivosti a jak zamezit tomu, aby zkomplikovalo výzkum? Více...