Čas vypisování a odesílání žádanek o laboratorní vyšetření v papírové podobě, případně používání jednoho z formátů elektronické komunikace, které však postrádají univerzální použitelnost, by se mohl stát minulostí. A s ním i zdlouhavost, administrativní náročnost a v případě papírové verze také chybovost (vč.nutnostivypisovat žádanku znovu) a snadnost zneužití (např. změnou rozsahu požadovaných vyšetření). Projekt elektronických žádanek by to měl změnit.

Kamil Doležel, předseda představenstva QualityLab, zdůraznil potřebu kombinovat kvalitu a rychlost laboratorních služeb s maximální mírou transparentnosti vůči plátcům. „Na rychlosti diagnostiky může záviset pacientův život a díky transparentnosti budeme předcházet zbytečným či duplicitním výkonům,“ dodal.

Generální ředitel ZP MV David Kostka je přesvědčen, že elektronické žádanky představují výborný nástroj pro revizní činnost, který plátcům umožní zefektivnit výdaje na laboratorní služby. „Za neméně důležitý považuji fakt, že se lékařům výrazně uleví od administrativní zátěže a budou mít více času věnovat se pacientům,našim pojištěncům,“ poznamenal.

Memorandum podporuje i Ministerstvo zdravotnictví ČR, pro něž elektronizace zdravotnictví představuje jednu z priorit. „Elektronická žádanka je jednoznačně prvek, který pomůže zefektivnit komunikaci mezi lékařem a laboratoří. Věřím, že z letošního dohodovacího řízení vyplynou další podobné iniciativy, které podpoří zvyšování kvality zdravotních služeb,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Pilotní projekt elektronických žádanek bude probíhat 6–12 měsíců ve třech krajích ČR – Středočeském, Jihomoravském a v Praze. Zahrnout by měl 10–15 laboratorních pracovišť a 60–100 indikujících lékařů. Projekt pracuje s otevřenou architekturou a v případě pozitivních výsledků je možné systém elektronických žádanek rozšířit i pro ostatní zdravotní pojišťovny a další poskytovatele zdravotních služeb.