Pokud budou lidé trvat na akutní lůžkové péči tzv. za rohem, bude se její kvalita zhoršovat. Česko zápasí s nedostatkem kvalifikovaného personálu v nemocnicích, zdaleka ne všude je kvalitní vybavení a ani nemají všechny nemocnice dostatek peněz na rekonstrukce, které umožní poskytovat akutní péči efektivně, říká mluvčí zdravotnického think tanku Klub Mederi Marcela Alföldi Šperkerová.

Podle průzkumu veřejného mínění, který pro klub zpracovala agentura STEM/MARK, Češi cestují za zdravotní péčí pouze výjimečně. Jen asi desetina dotázaných uvedla, že k lékaři dojíždí pravidelně, tedy jednou za čtvrt roku, anebo častěji. Na druhou stranu devět respondentů z deseti uvedlo, že by bylo ochotno za kvalitnější léčbou cestovat dvě a víc hodin, 37 % z nich by akceptovalo i tříhodinovou cestu.

Čeští pacienti se v průzkumu taky vyjadřovali k dalším oblastem zdravotnictví. Například dvě třetiny z nich uvedly, že lékař či sestra na ně nemá při návštěvě zdravotnického zařízení dostatek času. Jen pětina konstatovala, že v případě poškození zdraví v důsledku léčby a zdravotní péče ví, jak se domáhat odškodnění. Rovněž pětina z tisícovky dotazovaných souhlasila s tím, že jako plátci zdravotního pojištění může ovlivňovat, jakou péči a v jaké výši za ně bude jejich zdravotní pojišťovna hradit.

Podle člena Klubu Mederi Pavla Vepřeka je malé povědomí o zdravotním systému v České republice i malá angažovanost pacientů jednou z překážek změn fungování zdravotní péče.

Právě struktura nemocniční sítě je v současnosti neudržitelná. Situace, kdy si i malé špitály snaží udržet velký rozsah péče je jednak neufinancovatelná, jednak ji není možné personálně pokrýt. „Řešení je ve skutečném zavedení DRG, ve změně organizace práce v nemocnicích směrem k omezení přesčasů, k přehodnocení rolí jednotlivých profesí, ke společnému lůžkovému fondu apod. Modernizace chodu nemocnic se neobejde bez dobrého fungování mimonemocniční péče a účelnějšího propojení se sociálním systémem,“ uvedl Pavel Vepřek.