Jako zaměstnavatel můžete prostřednictvím VZP Pointu zasílat:

  • Hromadné oznámení zaměstnavatele
  • Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

a to dvěma způsoby: buď vyplněním formuláře, který najdete v sekci Nové podání,nebo formou souboru v datovém rozhraní. Obsah souboru musí odpovídat platnému datovému rozhraní. Parametry rozhraní naleznete na našich webových stránkách www.vzp.czv sekci Plátci – Informace pro plátce – Povinnosti plátců – metodika. Soubor je možné přímo přetáhnout do kolonky pro vložení, nebo vybrat z disku. Podání bude automaticky vytvořeno, je však třeba jej ručně odeslat do VZP kliknutím na modrou ikonu s obálkou.

Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Dále můžete prostřednictvím VZP Pointu požádat o zaslání:

  • Vyúčtování zaměstnavatele
  • Seznamu zaměstnanců pojištěných u VZP
  • Údajů o zaměstnavateli

O tyto informace požádáte vyplněním formuláře v sekci Nové podání. Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Jako OSVČ můžete prostřednictvím VZP Pointu zasílat:

  • Přehled o příjmech a výdajích

Jednoduše vyplníte formulář, který najdete v sekci Nové podání. Formulář odešlete ke kontrole tlačítkem „Uložit podání“. Chybně vyplněná pole by byla označena červeně; pokud je formulář v pořádku, zobrazí se jeho shrnutí. Vyplněné údaje lze opravit po použití tlačítka „Upravit podání“. Formulář do VZP zašlete tlačítkem „Odeslat podání“. Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Dále můžete prostřednictvím VZP Pointu požádat o zaslání:

  • Vyúčtování pojištěnce
  • Platby pojistného a penále pojištěnce

O tyto informace požádáte vyplněním formuláře v sekci Nové podání. Po odeslání bude podání během několika vteřin zobrazeno v Odeslaných podáních (levé menu – Odeslaná podání). Jakmile budou data ve VZP zpracována, doručíme k podání odpověď.

Pokud už s námi elektronicky komunikujete a chtěli byste rozšířit svoji aplikaci VZP Point o nástroje určené zaměstnavatelům nebo OSVČ, neváhejte nás kontaktovat. Do aplikace můžete zřídit vlastní přístup třeba své mzdové účetní. Zároveň se tam ale dostanete i vy nebo kdokoliv další, komu to umožníte. VZP Point můžete totiž nejen spravovat pouze pod jedním účtem, ale zároveň máte možnost delegovat jednotlivé agendy i na další pověřené zástupce.

Pokud ještě VZP Point nevyužíváte a chtěli byste si o něm nejdříve něco přečíst a zjistit, zda je pro vás vhodný, můžete navštívit naše webové stránky, kde v sekci e-VZP Elektronická komunikacenaleznete informace o funkcionalitách, které nabízí. Stejně tak zde najdete i postup, jak si do něj zřídit přístup v případě, že jste se pro jeho užívání rozhodli. Jedná se o nejrychlejší a zároveň bezpečný způsob komunikace s pojišťovnou, který poskytuje přehled všech podání včetně stavu jejich zpracování a další užitečné funkce.

Tuto aplikaci a možnosti jejího využití vám také rádi představíme osobně na kterékoliv naší pobočce nebo vám poradíme na klientské lince 952 222 222.